Plans d Igualtat

Relaciones con las Administraciones Públicas

ELIGE TU MODALIDAD


Escoge tu opción Online

Duración
25 horas

Objetivos

OBJETIVOS Mòdul I

 • Coneixement de la normativa vigent en matèria d’igualtat entre homes i dones.
 • Coneixement del tracte d’igualtat en els mitjans de comunicació.

OBJETIVOS Mòdul II

 • Coneixement del llenguatge necessari pel desenvolupament de les polítiques públiques d’igualtat i els plans d’igualtat.
 • Coneixement dels estereotips de gènere i els sexuals.

OBJETIVOS Mòdul III

 • Descripció dels principals instruments de conciliació.
 • Explicar algunes prestacions de la seguretat social en matèria de gènere.

OBJETIVOS Mòdul IV

 • Coneixement de la violència masclista.
 • Coneixement de la normativa vigent en matèria d’igualtat entre home si dones.

OBJETIVOS Mòdul V

 • Desenvolupament de les polítiques públiques d’igualtat en diferents àmbits: conceptes principals.
 • Definició i creació d’un pla d’igualtat.

Duración

25 hores
 1. Marc Normatiu
  1. Introducció
  2. Context legislatiu
  3. Constitució espanyola
  4. Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes
  5. Estatut d’Autonomia de Catalunya
  6. Resum
 2. Conceptes fonamentals
  1. Introducció
  2. Sexe i gènere
  3. Estereotips sexuals i de gènere
  4. Principi d’igualtat
  5. Imatge i llenguatge no sexista
  6. Igualtat d’oportunitats i discriminació
  7. Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
  8. Resum
 3. Igualtat i conciliació
  1. Introducció
  2. Drets de conciliació
  3. Prestacions de la Seguretat Social
  4. Mesures de conciliació a l’Institut Català d’Oncologia
  5. Resum
 4. Violència masclista
  1. Introducció
  2. Definicions de violència de gènere
  3. Formes de violència masclista
  4. Violència a l’àmbit laboral
  5. Resum
 5. Regulació sobre els plans d’igualtat
  1. Introducció
  2. Elaboració i aplicació dels plans d’igualtat
  3. Concepte i contingut, transparència en la implementació i altres mesures
  4. Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre
  5. Resum

Online

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
ONLINE
Duración: 45 días
165 Eur. Inscribirme

FORMACIÓ NECESSÀRIA PER A ACCEDIR AMB ÈXIT Al CURS

No són necessaris coneixements inicials.

ESPECIFICACIONS

Curs Scorm.
Exercicis pràctics i Avaluacions integrats en el temari.
Material addicional, esquemes, etc.
Vídeos integrats en el curs.

ACCESSIBILITAT

Si

HARDWARE NECESSARI I PERIFÈRIC ASSOCIATS

Ordinador i connexió a Internet

SOFTWARE NECESSARI

El Campus Virtual funciona correctament amb els següents navegadors:
 • Internet Explorer: a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome: a partir de la versió 22.0
 • Mozilla Firefox: a partir de la versió 15.0
 • Safari: a partir de la versió 5.0
A més, serà necessari tenir instal·lat:
 • Acrobat Reader, versió 6.0 o superior, o FoxitReader, versió 2.3 o superior.
 • Adobe Flash Player.
 • Reproductor de Windows Mitjana Player a partir de la versió 9.

TEMPS DE RESPOSTA

Els tutors pedagògics atendran els alumnes en un termini de 24 hores i els tutors de contingut en un termini màxim de 48 hores en dies laborables.

SERVEIS DEL CAMPUS VIRTUAL

 • Guia didàctica. En ella s' expliquen i es marquen les pautes, orientacions i recomanacions necessàries per al seguiment i aprofitament adequat del curs.
 • Continguts. Els continguts d'aquest curs han estat realitzats per un equip multidisciplinari, entre els quals es troben experts en la matèria que desenvolupen, pedagogs, docents i tècnics informàtics en desenvolupaments multimèdia.
  En aquest curs s'ha buscat un equilibri entre el necessari rigor tècnic dels continguts i una presentació atractiva i intuïtiva que faciliti el seguiment del curs i que constitueixi una clara opció d'aprenentatge, de manera que tot aquell que ho realitzi vegi satisfetes les seves expectatives: comprensió i assimilació de tot el relacionat amb les unitats desenvolupades i capacitat per a aplicar aquests coneixements a la pràctica diària.
  El temari d'aquest curs té un format dinàmic i interactiu, sobre la base del qual podràs participar activament en el teu aprenentatge. En la construcció del mateix s'han utilitzat una sèrie d'icones i links, que requereixen la teva participació en el descobriment dels continguts, ja que hauràs d'interactuar amb els mateixos per a veure la informació. D'aquesta manera, el seguiment del curs es converteix en una experiència dinàmica que requereix d'una participació activa de l'alumne, la qual cosa facilita la rapidesa en la comprensió i ús de la informació. Això contribueix a aconseguir que el curs resulti més entretingut i no hem d'oblidar que l'entreteniment acreix l'interès, el qual, al seu torn, afavoreix l'atenció i concentració, que es tradueixen en majors nivells d'aprenentatge.
 • Activitats. Hem desenvolupat exercicis i casos pràctics interactius, integrats en els continguts, que fomenten la participació i interacció contínua dels alumnes i permeten que vagis afermant els coneixements al mateix temps que els adquireixes, amb la finalitat que arribis totalment preparat a l'avaluació final i la superis sense dificultats.
 • Tutors a la disposició de l'alumne: Un tutor de contingut expert en la matèria que li resoldrà els dubtes concrets sobre el temari i els exercicis.
  • Un tutor pedagògic que l'ajudarà i motivarà al llarg del curs. Es posarà en contacte periòdicament als alumnes informant-los del seu estat d'evolució i animant-los a finalitzar amb èxit el curs. També els informarà de tot el relatiu al curs (informació d'interès, inclusió de documentació addicional a la biblioteca, etc.)
  • Un tutor tècnic o webmaster que resoldrà qualsevol problema tècnic d'accés a la plataforma, registre de notes, etc.
 • Altres serveis. Aquests cursos disposen de tutories, correu electrònic, biblioteca (on es troben documents formatius complementaris, com el manual del curs), Xat, Faqs, Agenda i Calendari, Fòrum i altres serveis inclosos en el Campus Virtual.

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test