MADRID: Ayuntamiento de Colmenar Viejo: Bolsa de trabajo de Técnico de Administración General

oposiciones

En el BOCM de 27 de junio de 2016 se publican las bases para la formación de una bolsa de empleo de técnicos de administración general.

>> Accede a las bases de la convocatoria

Solicitudes hasta el día 18 de julio de 2016.

MADRID: Ayuntamiento de Majadahonda: Auxiliar Administrativo Patronato Monte del Pilar (interino)

oposiciones

Se publica en el BOCM de 28 de junio de 2016, las bases de convocatoria para la selección de 1auxiliar administrativo en el Patronato “Monte del Pilar” de  Majadahonda, en régimen de interinidad.

>> Información sobre las bases de convocatoria

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 18 de julio de 2016.

MADRID: Ayuntamiento de Majadahonda: Técnico Gestión Patronato Monte del Pilar (interino)

oposiciones

Se publica en el BOCM de 28 de junio de 2016, las bases de convocatoria para la selección de 1 técnico de gestión en el Patronato “Monte del Pilar” de  Majadahonda, en régimen de interinidad.

>> Información sobre las bases de convocatoria

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 18 de julio de 2016.

BARCELONA: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Borsa treball de Titulat mitjà universitari en l’àmbit de la Salut Pública

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 18/07/2016
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Medi ambient, Sanitat / Medicina

 

 Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/06/2016 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari.
28/06/2016 DOGC 7150 Convocatòria

 

BARCELONA: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Borsa treball de Tècnic superior de l’àmbit de la Gestió Cultural

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 18/07/2016
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Cultura, Dinamització (social, cultural, juvenil…)

 Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/06/2016 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari.
28/06/2016 DOGC 7150 Convocatòria

 

BARCELONA: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Borsa treball de Personal de funcions administratives

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 18/07/2016
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B2 de català
Matèries: Administració general

 Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/06/2016 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari.
28/06/2016 DOGC 7150 Convocatòria

 

ASTURIAS: Ayuntamiento de Lavinia: Bolsa de trabajo de Auxiliares Administrativos

oposiciones

En el BOPA de 20 de junio de 2016 se publican las bases que han de regir la convocatoria de la bolsa de trabajo de Auxiliares Administrativos.

Las solictudes se podrán presentar hasta el día 1 de julio de 2016.

CANTABRIA: Ayuntamiento de Reinosa: Bolsa de Técnico Educación Infantil

En el BOC de 16 de junio de 2016 se han publicado las bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para la creación de una bolsa de empleo en la categoría de Técnico en Educación Infantil.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el día 27 de junio de 2016.

ILLES BALEARS: Ayuntamiento de Manacor: Bolsa de trabajo de Oficiales y Peones de instalaciones deportivas

oposiciones

Se ha publicado en el BOIB de 16 de junio de 2016 la convocatoria de bolsa de trabajo de Oficiales y Peones de instalaciones deportivas.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de junio de 2016.

ILLES BALEARS: Ayuntamiento de Eivissa: Bolsa de trabajo Técnico de gestión de procesos

oposiciones

En el BOIB de 16 de junio de 2016 se publican las bases y la convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua para cubrir con carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios en el Ayuntamiento de Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso-oposición.

Solicitudes hasta el día 28 de junio de 2016.