GIRONA: Ayuntamiento de Pals: Bolsa de trabajo de Auxiliar administrativo de turismo

oposiciones

En el DOGC de 20 de febrero de 2020 se publica convocatoria de bolsa de trabajo de la categoría de auxiliar administrativo de turismo.

Solicitudes hasta el día 19 de marzo de 2020.

GIRONA: Ayuntamiento de Mura: Bolsa de trabajo Auxiliar Administrativo

oposiciones

En el BOP de Girona de 11 de febrero de 2020 se publica la convocatoria de una bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo.

Solicitudes hasta el 25 de febrero de 2020.

GIRONA: Ayuntamiento de Banyoles: Bolsa de Auxiliar Administrativo

oposiciones

En el DOGC de 27 de enero de 2020 se publica la convocatoria y bases para la creación de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos.

Solicitudes hasta el día 24 de febrero de 2020.

UNIVERSITAT DE BARCELONA: Borsa de treball d’Auxiliar Administratiu

oposiciones

Convocatòria per ampliar la borsa de treball de personal funcionari interí de l’escala d’auxiliars administratius (subgrup C2) de la Universitat de Barcelona.

>> Fitxa descriptiva

>> Temari

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 7 al 21 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Prepara’t amb ADAMS Formació

Iniciem grup de preparació en classes presencials al nostre Centre de Barcelona

Auxiliar Administratiu/va Universitat de Barcelona

Data inicio: 18-01-2020

Horari: Dissabtes, de 09:00 a 14:00 hores

En aquest grup s’explicaran els 8 temes que consta la convocatòria de la borsa de treball i es continuarà amb la resta de temes, de manera que prepararem per a aquesta borsa i per a l’oposició (pendent de convocar).

>> Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

 

 

BARCELONA: Diputació de Barcelona: Borsa de treball d’Auxiliar Administratiu/va

oposiciones

Es publica en el BOP de Barcelona de 28 de novembre de 2019 convocatòria de borsa de treball per a la categoria d’Auxiliar Administratiu/va.

El termini de presentació de sol·licituds està obert. Finalitzarà als 10 dia hàbils següents a la publicació en el DOGC.

Prepara’t amb ADAMS Formació

Disposem de classes presencials a Barcelona.

Borsa de Treball Auxiliar Administratiu Diputació de Barcelona

A més, pots preparar-te amb el nostre curs online i els nostres llibres per preparar les proves d’accés a la categoria d’Auxiliar Administratiu/va, vàlid per a totes les Corporacions Locals de Catalunya.

>> Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

GIRONA: Ajuntament de Girona: Borsa de treball Auxiliar Administratiu

oposiciones

L’Ajuntament de Girona ha convocat una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves per substituir treballadors/es municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o por atendre necessitats urgents de contractació (BOP de Girona de 28 d’octubre de 2019).

Instàncies fins al dia 26 de novembre de 2019.

Prepara’t amb ADAMS Formació

Disposem de classes presencials a Girona per preparar les proves d’accés a la categoria d’Auxiliar Administratiu, vàlid per a tots els municipis de Catalunya

>> Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

GIRONA: Ajuntament de Figueres: Borsa de treball d’Auxiliar d’administració general

oposiciones
Data de publicació Butlletí Núm. Descripció
26/09/2019 BOPG 185 Bases específiques. Convocatòria. Temari

Termini de presentació de sol·licituds fins al 16 d’octubre de 2019.

ILLES BALEARS: Consejo Insular de Mallorca: Bolsa de trabajo Auxiliar Administrativo

oposiciones

En el BOIB de 28 de septiembre de 2017 se publica la convocatoria de bolsa de trabajo de Auxiliar de Administración General.

Solicitudes hasta el 20 de octubre de 2017.

GIRONA: Diputació de Girona: Borsa de treball Auxiliar Administratiu

oposiciones

En el BOP de Girona de 21 d’agost de 2017 se publica borsa de treball de la categoria d’auxiliar administratiu.

Instàncies fins al 12 de setembre de 2017

Prepara’t amb ADAMS Formació

Borsa de treball Auxiliar Administratiu Diputació de Girona

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Borsa de treball Auxiliar Administratiu

oposiciones

El DOGC de 3 de maig de 2017 es publica les bases específiques de la  borsa de treball de la categoria d’Auxiliar Administratiu.

Presentació de sol·licituds: fins al dia 23 de maig de 2017

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Borsa de Treball Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona