BARCELONA: Ajuntament de Vallirana: Borsa treball de Monitor de menjador

Termini de presentació de sol·licituds: 13/07/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Sense especificar a l’anunci
Matèries: Serveis socioculturals

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 DOGC 6895 Bases especifiques. Convocatòria
22/06/2015 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria

 

 

BARCELONA: Ajuntament de Vallirana: Borsa treball d’Mestre de educació infantil

Termini de presentació de sol·licituds: 13/07/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 DOGC 6895 Bases especifiques. Convocatòria
22/06/2015 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria

 

BARCELONA: Ajuntament de Vallirana: Borsa treball de Tècnic en educació infantil

Termini de presentació de sol·licituds: 13/07/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 DOGC 6895 Bases especifiques. Convocatòria
22/06/2015 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria

BARCELONA: Ajuntament de Terrasa: Borsa treball de Peó d’obres i Peó de Parcs i Jardins

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Nivell A de català
Matèries: Jardineria / Obres. Manteniment

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
22/06/2015 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

VALENCIA: Ayuntamiento de Paterna: Bolsa de trabajo de Delineantes

Se publica en el DOCV de 23 de junio de 2015, la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de delineantes.

El plazo de presentación de solicitudes 10 de julio de 2015.

VALENCIA: Ayuntamiento de Paterna: Letrado (interino)

Se publica en el DOCV de 23 de junio de 2015, la convocatoria para la cobertura interina por concurso-oposición de una plaza de letrado.

Solicitudes hasta el día 4 de julio de 2015.

VALENCIA: Ayuntamiento de Paterna: Bolsa de trabajo Agente Policía Local

Se publicia en el DOCV de 23 de junio de 2015, convocatoria para una bolsa de trabajo de agentes de la policía local.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 16 de julio de 2015.

NAVARRA: Ayuntamiento de Pamplona: relación para el puesto de Auxiliar Administrativo

Se publica en el BON de 23 de junio de 2015, convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de trabajo de auxiliar administrativo.

Solicitudes hasta el día 13 de julio de2015.

MURCIA: Consejería de Economía y Hacienda: Restaurador bienes culturales (interino)

Se publica en el BORM de 23 de junio de 2015, Orden de 12 de junio de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convoca procedimiento extraordinario, para la provisión de puestos del Cuerpo Técnico, Opción Restauración de la Administración Regional mediante nombramiento de personal interino o contratación laboral temporal (Procedimiento código 1247, código de la lista de espera PEBFX07L15). Se publica en el BORM de 27 de junio de 2015 corrección de errores, abriendo un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Solicitudes hasta el día 3 de julio de 2015.