NAVARRA: Ayuntamiento del Valle de Egüés: Lista de aspirantes Técnico de Desarrollo y Empleo

Se publica en el BON de 10 de noviembre de 2014, convocatoria para la formación de listas de aspirantes a la contratación temporal de Técnico de Desarrollo y Empleo.

Instancias hasta el día 1de diciembre de 2014.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

 

BARCELONA: Ayuntament de Montgat: Borsa de treball d’Agent de la Policia Local

Borsa de treball de places d’Agent de la Policia Local

  • Núm. referència: 20141028O1

Termini de presentació de sol·licituds: 09/12/2014
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B de català / Permís de conduir B
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

28/10/2014        DOGC 6737   Bases especifiques.

29/10/2014         BOPB 0   Bases especifiques

17/11/2014         DOGC 6751   Convocatòria. Temari. Inclou la publicació dels annexos I i II (proves físiques i temari) que es van ometre per error en la publicació de les bases

 

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

 

TARRAGONA: Ajuntament del Catllar: Secretari interventor (interí)

1 plaça de Secretari interventor

  • Identificador: 20141030O3

Termini de presentació de sol·licituds: 04/12/2014
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Titulació requerida: Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Administració i Direcció d’Empreses, Economia i Ciències Actuarials i Financeres
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Ciències polítiques / Dret / Economia / Secretaria. Intervenció. Tresoreria / Sociologia
Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

30/10/2014        BOPT 250       Bases especifiques. Convocatòria

14/11/2014         DOGC 6750       Bases especifiques. Convocatòria.

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

 

 

BARCELONA: Ajuntament del Prat de Llobregat: Borsa deTècnic en treball social

Borsa de treball de places de Tècnic en treball social

  • Núm. referència: 20141111O4

Termini de presentació de sol·licituds: 09/12/2014
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Serveis socials
Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

11/11/2014         DOGC 6747       Bases especifiques. Convocatòria. Temari

17/11/2014         BOPB0       Bases especifiques. Convocatòria. Temari

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

 

ILLES BALEARS: Ayuntamiento de Palma de Mallorca: Analista de sistemas (interinidad)

Se publica en el BOIB de 15 de noviembre de 2014 anuncio de la publicación de las bases para el procedimiento de selección, en régimen de contratación laboral temporal de 1 analista de sistemas, bajo la modalidad de contrato de interinaje.

>> Bases de la convocatoria

>> Acceso a la solicitud

Plazo de presentación de instancias hasta el día: 3 de diciembre de 2014.

 

ILLES BALEARS: Ayuntamiento de Algaida: Bolsa de trabajo de operarios de limpieza

Se publica en el BOIB de 15 de noviembre de 2014 la convocatoria de concurso para la creación de una bolsa de trabajo de operarios de limpieza para cubrir eventuales necesidades de empleo urgente o bajas de personal

Plazo de presentación de instancias hasta el día: 3 de diciembre de 2014.

 

ILLES BALEARS: Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears: Nutricionista

Se publica en el BOIB de 15 de noviembre de 2014 la convocatoria para la contratación de 1 nutricionista (contrato por obra y servicio asociado al proyecto del Investigador Principal el Dr. Mercadal de 4 meses de duración a razón de 10 horas semanales).

Requisitos de la plaza:

  • Estar en posesión del título de diplomado/licenciado en nutrición humana y dietética.

Plazo de presentación de instancias hasta el día: 20 de noviembre de 2014.

 

ILLES BALEARS: Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears: Especialistas en análisis clínicos y bioquímica clínica

Se publica en el BOIB de 15 de noviembre de 2014 la convocatoria para la contratación de dos especialistas en análisis clínicos y bioquímica clínica (contrato por obra y servicio asociado al proyecto del Investigador Principal el Dr. Castanyer de 6 meses de duración).

Requisitos de la plaza:

  • Estar en posesión del título de especialista en análisis clínicos/bioquímica clínica.

Plazo de presentación de instancias hasta el día: 20 de noviembre de 2014.