UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: Contratación temporal varias categorías

En la web de la Universidad de Salamanca se publica el día 11 de febrero de 2014 varias convocatorias para la contratación temporal de:

Solicitudes hasta las 14 horas del 18 de febrero de 2014.

BARCELONA: Ajuntament de Viladecans: Borsa de treball d’Ordenança conserge

  • Núm. referència: 20140213O1

Sistema de selecció:
Titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Matèries: Consergeria. Subaltern

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

13/02/2014       DOGC 6561     Bases especifiques. Convocatòria. Temari    28/02/2014

BARCELONA: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: Tècnic d’empresa i ocupació (interí)

  • Núm. referència: 20140204O4

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral interí
Matèries: Ocupació. Riscos laborals

Data pub             Butlletí      Núm      Descripció i dates orientatives

04/02/2014 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

10/02/2014 BOPB 0 Correcció d’errades

13/02/2014 DOGC 6551 Convocatòria. 28/02/2014

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

BARCELONA: Ajuntament de Gelida: Borsa de treball d’Educador de les llars d’infants municipals

  • Núm. referència: 20140211O2

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Sense especificar a l’anunci
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

11/02/2014       DOGC 6557     Bases especifiques. Convocatòria. Temari    03/03/2014

12/02/2014      BOPB 0     Bases especifiques. Convocatòria. Temari

PAÍS VASCO: Instituto Vasco de Finanzas: Cobertura temporal de varios puestos

Se publica en el BOPV de 13 de febrero de 2014, resolución por la que se convocan procesos selectivos específicos para la cobertura temporal de varios puestos de trabajo en el Instituto Vasco de Finanzas.

Los puestos de trabajo son:

  • Responsable del Área de Asesoría Jurídica.
  • Responsable del Área de Operaciones Financieras.
  • Técnica o Técnico Analista de Inversiones.
  • Técnica o Técnico Contable Financiero.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de marzo de 2014.