BARCELONA: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Borsa de treball d’Auxiliar administratiu

  • Núm. referència: 20140207O6

Sistema de selecció:
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal interí
Matèries: Administració general

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

07/02/2014       DOGC 6557     Convocatòria    27/02/2014

07/02/2014      TA 0     Bases especifiques. Convocatòria.

BARCELONA: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Borsa de treball de Treballador social

  • Núm. referència: 20140207O5

Sistema de selecció:
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal interí
Matèries: Serveis socials

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

07/02/2014       DOGC 6557     Convocatòria    27/02/2014

07/02/2014      TA 0     Bases especifiques. Convocatòria.

BARCELONA: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 1 plaça d’Operari especialista (interí)

  • Núm. referència: 20140204O2

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell A de català o equivalents o prova d’avaluació /Permís de conduir B
Tipus de personal: Personal laboral interí
Matèries: Obres. Manteniment

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

04/02/2014       BOPB 0     Bases especifiques. Convocatòria. Temari

07/02/2014      DOGC 6557      Convocatòria

13/02/2014 DOGC 6551 Modificació. Ampliació de termini. 28/02/2014

CATALUNYA: Departament d’Ensenyament: Borsa de treball de docent

Es publica en el DOGC de 7 de febrer de 2014, convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 10 de febrer fins al 3 de març de 2014, ambdós inclosos.

L’accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament https://www.gencat.cat/ensenyament.