BARCELONA: Ajuntament De Sant Martí Sarroca: borsa de treball de Peó de la brigada municipal

Borsa de treball de places de Péo especialitzat de la brigada municipal

Sistema de selecció: Concurs
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell A de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: contracte de relleu /jornada a temps parcial /Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB
Matèries: Obres. Manteniment

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
05/06/2012 DOGC 6142 Bases específiques. Convocatòria

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=609242&language=ca_ES

BARCELONA: Ajuntament De Sant Cebrià De Vallalta: Borsa de treball d’Educador social

Borsa de treball de places d’Educador social

Sistema de selecció: Concurs de mèrits
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal interí
Observacions: contracte temporal /jornada a temps parcial
Matèries: Serveis socials

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives  
05/06/2012 BOPB 0 Bases específiques. Convocatòria 25/06/2012

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2012&06/022012012794.pdf