Producto añadido a la cesta

Convocades 8 places d’Administratiu de la Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Noticias de oposiciones

Sol·licituds fins al 8 d'abril

 • Convocatòria de 8 places d’Administratiu.
 • Les places es regiran pel sistema selectiu de concurs oposició.

Es publica la convocatòria de 8 places de Administratiu (C1) de la Xarxa local de municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC). A més d'aquestes 8 places d'Administratiu, s'hi afegeixen 3 places més, per cobrir futures vacants de les OOP 2024 i 2025 de XALOC. Totes les places es regiran pel sistema selectiu de concurs oposició lliure.

Sistema de selecció per a les oposicions d'Administratiu XALOC

El procés de selecció és el de concurs oposició. La fase d’oposició consta de:

 • Prova de català (nivell C1), per a les persones aspirants que no hagin acreditat el coneixement.
 • Prova teòrica de coneixements: 40 preguntes tipus test.
 • Prova pràctica: resolució de dos supòsits pràctics a escollir entre tres, relacionats amb el programa.
 • Les proves selectives no podran començar fins dos mesos després de la data en què es publiqui l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, i hauran de concloure abans del 31 de desembre de 2024.

El termini per presentar la instància a les oposicions d'Administratiu XALOC finalitza el dia 8 d'abril de 2024.

Prepara't amb ADAMS Formació

A ADAMS portem més de 65 anys ajudant els opositors a assolir el seu objectiu. Coneixem el camí i ja hi hem guiat més de 60.000 funcionaris, que han aconseguit la seva plaça amb el nostre mètode. Combinem l´acadèmia de tota la vida amb les eines més avançades. T'oferim Classes Presencials Híbrides, Classes per videoconferència, Curs Online, ADAMS Test i Temari.

Per preparar les oposicions d'Administratiu XALOC, és vàlid el nostre curs per a Auxiliars Administratius genèric per a municipis de Catalunya:

>> Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

Si t'interessa preparar-te amb nosaltres, pots contactar-nos per telèfon en el 670 399 399, per correu electrònic en [email protected] o presencialment als nostres Centres

A continuació, tens informació resumida sobre les places d’Administratiu/va convocades:

 • La jornada de treball ordinària és de 35 hores setmanals.
 • Ubicació: qualsevol centre de treball de XALOC a les comarques de Girona.

Quins requisits sol·liciten per un Administratiu del XALOC?

 • Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o titulació equivalent.
 • Nivell de català C1
 • Coneixements d’informàtica: nivell mitjà ACTIC/COMPETIC o equivalent

Quines funcions fan els Administratius del XALOC?

L 'objectiu del personal administratiu del XALOC de la Diputació de Girona és executar l’activitat administrativa en el seu àmbit d’actuació a partir de les instruccions i coordinació de la persona responsable, tot seguint els procediments establerts i la normativa legal vigent.

Per això, les funcions que haurà de realitzar són, entre d’altres:

 • Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius que gestiona l’organisme
 • Ordenar i gestionar la informació i els documents administratius
 • Realitzar atenció al públic (telefònica, telemàticament i, si escau, presencialment)

Borsa de treball d'Administratiu XALOC

Totes aquelles persones que hagin aprovat però no hagin obtingut cap plaça objecte de la convocatòria, passaran a formar part d’una borsa de treball per tal de cobrir vacants temporals en places idèntiques a les convocades, d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en el concurs oposició, ampliant la borsa actualment existent en aquesta categoria.

¡Sigue nuestras redes sociales!