Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

NOTICIAS

OPOSICIONES - 07-05-2020

Oposicions Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya: Esborrany bases de la convocatòria de 50 places

oposicions Agent Rural

 

En la reunió de la Mesa Sectorial s'ha informat, de forma resumida, de les bases de la convocatòria de 50 places per a Agents Rurals.

Com a novetat, es tornaria a incloure la prova psicotècnica.

El sistema selectiu serà el concurs-oposició, amb un curs selectiu i període de pràctiques. La fase d'oposició constaria de 6 proves:

  • Primera prova
    • Primer exercici: Qüestionari sobre el temari general i el específic (80 preguntes en 105 minuts tipus test al torn lliure i 50 en 75 minuts al de promoció interna). Puntuació màxima 35 punts i mínima 17,5.
    • Segon exercici, tests aptitucionals per avaluar processos de raonament i aptituds intel·lectuals. Puntuació màxima de 15 punts i mínima de 7,5.
  • Segona prova, de personalitat: Respondre qüestions per avaluar els trets de la personalitat de l’aspirant. Qualificació d’apte o no apte.
  • Tercera prova, d’aptitud física. Quatre exercicis: circuit d’agilitat, pressió sobre banc, exercici aquàtic i cursa llançadors. S’hauran de superar tots els exercicis per obtenir l’apte.
  • Quarta prova, de competències professionals amb qualificació d’apte o no apte. S’hauran de realitzar qüestionaris de competències professionals i una entrevista.
  • Cinquena prova. Reconeixement mèdic de no patir cap causa d’exclusió mèdica per accedir al cos.
  • Sisena prova, coneixements de llengua catalana i castellana. S’hauran de realitzar si s’escau i tindran la qualificació d’apte o no apte.

Quant al temari, la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va publicar en el DOGC de 16 d’abril de 2019 i al web de la Generalitat s'informa que el temari general exigible és el corresponent a les proves selectives per a l’accés al cos tècnic d'especialistes i al cos auxiliar tècnic de la Generalitat.

Prepara't amb ADAMS Formació

>> Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test