CATALUÑA: Institut Català de la Salut: Auxiliar Administratiu

Se publica en la web del ICS una diligencia para la introducción de los méritos en la intranet del ICS (hasta el 6 de marzo de 2020). Además, anuncia que no se hará la prueba voluntaria de Auxiliar Administratiu/va y avisan que más adelante publicarán las fechas para presentar la documentación que acredite los méritos introducidos.

Prepárate con ADAMS Formación

>> Oposicions Auxiliars Administratius ICS

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Infermeria – Qualificacions provisionals primera prova

Es publica a la web del ICS la plantilla definitiva i les qualificacions provisionals de la primera prova de la convocatoria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria (DSI Lliure 2018).

S’obre un termini, del 18 al 31 de juliol de 2019, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades que considerin que hi ha una errada en la puntuació publicada en els annexos d’aquesta diligència puguin formular, tant sols a aquests efectes, les al·legacions corresponents.

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Infermeria– Plantilla provisional

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1r. exercici (qüestionari de 59 preguntes tipus test) i del segon exercici (3 supòsits pràctics amb 21 preguntes) corresponents a la primera prova de l’oposició de la convocatòria amb número d’identificació TCAI-LLIURE-2018. (examen realitzat el dia 2 de juny de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (des del dia 4 fins al 18 de juny de 2019, ambdós inclosos).

 

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Auxiliar d’Infermeria: Data i llocs de realització proves

Es publica a la web de l’Institut Català de la Salut la data i llocs de realització de la 1a i de la 3a prova de la categoria de Tècnic/a Especilista de Grau Mitjà Sanitari de Cures Auxiliars d’Infermeria: 2 de juny de 2019 a les 9,30 hores.

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Diplomat Sanitari Infermeria – plantilla provisional

Es publica a la web de l’Institut Català de la Salut la plantilla provisional amb les respostes correctes de l’examen d’Infermeria realitzat el 12 de maig de 2019

Es poden presentar al·legacions fins al 27 de maig de 2019.

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Tècnic Especialista de Grau Mitjà Sanitati en Cures Auxiliars d’Infermeria

Es publica a la web de l’Institut Català de la Salut:

  • publicitat dels criteris de realització i de valoració de la 1a i 3a proves
  • la realització de la 1a i 3a prova s’efectuarà el dia 2 de juny de 2019 a les 9,30 hores
  • en la setmana del 20 de maig de 2019 es donarà publicitat dels llocs de realització de la 1a i 3a prova

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Administratiu – Plantilla provisional

servicios de salud

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1r. exercici (test) i del 2n. exercici (supòsits pràctics) corresponents a la 1º prova de la fase d’oposición de Auxiliar Administratiu/va (examen realitzat el dia 7de abril de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (des del dia 9 fins al 24 d’abril de 2019, ambdós inclosos).

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Administratiu- distribució llocs d’exàmens

Es publica a la web de l’ICS Diligència anunci del lloc de realització de la 1a i 3ª prova Auxiliar Administratiu/va.

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Auxiliar d’Infermeria – Llista definitiva de persones admeses

Es publica a la pàgina web de l’ICS la llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convoctòria específica per proveis places bàsiques de la categoría de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria.

Data de realització de l’examen: 2 de juny de 2019 i no el 28 d’abril de 2019 com estava previst

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d’Infermeria ICS