CATALUÑA: Instituto Catalán de la Salud: Oferta de Empleo Público parcial 2020

Se publica en el DOGC de 8 de enero de 2021 la Oferta Pública de Ocupación parcial del año 2020. Se ofertan:

 • 225 plazas de facultativos especialistas
 • 400 plazas de enfermeros
 • 200 plazas de técnicos de grado medio en cuidados auxiliares de enfermería
 • 134 plazas del grupo auxiliares administrativos
 • 50 plazas de celadores

Prepárate con ADAMS Formación

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria ICS

>> Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Zeladors ICS

CATALUÑA: Institut Català de la Salut: Auxiliar Administratiu

Se publica en la web del ICS una diligencia para la introducción de los méritos en la intranet del ICS (hasta el 6 de marzo de 2020). Además, anuncia que no se hará la prueba voluntaria de Auxiliar Administratiu/va y avisan que más adelante publicarán las fechas para presentar la documentación que acredite los méritos introducidos.

Prepárate con ADAMS Formación

>> Oposicions Auxiliars Administratius ICS

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Administratiu – Plantilla provisional

servicios de salud

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1r. exercici (test) i del 2n. exercici (supòsits pràctics) corresponents a la 1º prova de la fase d’oposición de Auxiliar Administratiu/va (examen realitzat el dia 7de abril de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (des del dia 9 fins al 24 d’abril de 2019, ambdós inclosos).

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Administratiu- distribució llocs d’exàmens

Es publica a la web de l’ICS Diligència anunci del lloc de realització de la 1a i 3ª prova Auxiliar Administratiu/va.

CATALUÑA: Institut Català de la Salut: Convocatòria Auxiliar Administratiu i Zelador

Es publiquen en el DOGC de 29 d’agost de 2018 les següents convocatòries pel sistema de concurs-oposició:

Les instàncies poden presentar-se fins al dia 18 de setembre de 2018.

Prepara’t amb ADAMS Formació

 

 

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Modificació bases generals (2)

Es publica en el DOGC de 15 de juny de 2018, modificación de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Cronograma convocatòries OPE 2017

En la Mesa Sectorial de Sanitat, celebrada el 5 de febrer, s’ha informat del cronograma de les convocatòries de la OPE 2017.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS

 

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Modificació bases generals

Es publica en el DOGC de 24 de gener de 2018, modificación de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

CATALUNYA: Institut Català de Salut: plantilla provisional (promoció interna)

servicios de salud

A la pàgina web de l’ICS s’han publicat diligències del tribunal qualificador de les convocatòries de promoció interna, per les quals es dóna publicitat a les plantilles dels exercicis i obre un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions (fins al dia 13 de juliol)en les categories de:

 • Administratiu/iva
 • Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria
 • Auxiliar Administratiu/iva
 • T. Social
 • Laboratori
 • Llevador/a
 • Fisioteràpia