CATALUNYA: Institut Català de Salut: Zelador – Plantilla provisional

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1er exercici (test de 45 preguntes) i del 3r exercici (3 supòsits pràctics amb un total de 25 preguntes) de Zelador/a (examen realitzat el dia 10 de març de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (que s’iniciarà el dia 12 de març de 2019 i finalitzarà el dia 25 de març de 2019, ambdós inclosos).

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Zelador Institut Català de la Salut

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Auxiliar Administratiu – Llista definitiva de persones admeses

Es publica a la pàgina web de l’ICS la llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convoctòria específica per proveis places bàsiques de la categoría d’auxiliar administratiu/va.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Auxiliar Administratiu Institut Català de la Salut

CATALUÑA: Institut Català de la Salut: Convocatòria Auxiliar Administratiu i Zelador

Es publiquen en el DOGC de 29 d’agost de 2018 les següents convocatòries pel sistema de concurs-oposició:

Les instàncies poden presentar-se fins al dia 18 de setembre de 2018.

Prepara’t amb ADAMS Formació

 

 

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: 170 places Tècnic Especialista Laboratori de Diagnòstic clínic

En el DOGC de 18 de maig de 2018 es publica la convocatòria per proveir 170 places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB. LLIURE-2018).

Instàncies fins al 7 de juny de 2018

Prepara’t amb ADAMS Formació

Disposem d’un curs online i llibre sobre el temari transversal

>> Temari comú ICS

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Cronograma convocatòries OPE 2017

En la Mesa Sectorial de Sanitat, celebrada el 5 de febrer, s’ha informat del cronograma de les convocatòries de la OPE 2017.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS

 

CATALUNYA: Institut Català de Salut: plantilla provisional (promoció interna)

servicios de salud

A la pàgina web de l’ICS s’han publicat diligències del tribunal qualificador de les convocatòries de promoció interna, per les quals es dóna publicitat a les plantilles dels exercicis i obre un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions (fins al dia 13 de juliol)en les categories de:

 • Administratiu/iva
 • Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria
 • Auxiliar Administratiu/iva
 • T. Social
 • Laboratori
 • Llevador/a
 • Fisioteràpia

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Autoritzada convocatòries promoció interna

En el DOGC de 7 de desembre de 2016 es publica acord pel qual s’autoritza l’aprovació de convocatòries específiques de promoció interna.

S’autoritza la convocatòria de les següents categories i places:

 • Diplomat/ada sanitari/ària d’infermeria: 187 places
 • Diplomat/ada sanitari/ària especialista d’infermeria obstètrica i ginecològica: 57 places
 • Diplomat/ada sanitari/ària de fisioteràpia: 16 places
 • Tècnic/a de grau superior sanitari/ària de laboratori diagnòstic clínic: 19 places
 • Tècnic/a superior de funció administrativa: 38 places
 • Tècnic/a de gestió de funció administrativa: 57 places
 • Treballador/a social: 25 places
 • Auxiliar administratiu/iva: 191 places
 • Administratiu/iva: 124 places

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Técnic Superior de la Funció Administrativa ICS. Promoció Interna

>> Tècnic de gestió funció administrativa-ics-promoció interna

>> Administratius ICS. Promoció Interna

>> Auxiliars Administratius ICS. Promoció Interna

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Resultats provisional prova de català

Es publica a la web de l’Institut Català de Salut les llistes provisionals d’Aptes en la prova de català:

Obrir un termini de deu dies, que s’iniciarà el dia 19 d’octubre de 2016 i finalitzarà el dia 29 d’octubre de 2016, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les reclamacions que considerin oportunes.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS

 

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Properes convocatòries promoció interna

Segons fonts sindicals, en el mes de novembre de 2016 es convocaran entre 700-800 places per a la promoció interna de l’ICS.

 • Auxiliar administratiu
 • Administratiu
 • Tècnic de Gestió de la Funció Administrativa
 • Tècnic Superior de la Funció Administrativa
 • Fisioterapeutes
 • Llevadora
 • DUI
 • Treballadora Social
 • Tècnic Superior de Laboratori

Més informació aquí

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Auxiliars Administratius ICS. Promoció Interna

>> Administratius ICS. Promoció Interna

 

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Plantilles

Es publica a la web de l’Institut Català de Salut la plantilla amb les respostes correctes corresponent a la primera prova de l’oposición.

S’obre un termini de 10 dies hábils per formular al·legacions: fins al dia 5 de juliol de 2016.

ZELADORS

https://www.gencat.cat/ics/acces/pdf/patro1zel2015.pdf

AUXILIARS

https://www.gencat.cat/ics/acces/pdf/patro1auxadm2015.pdf

TCAI

https://www.gencat.cat/ics/acces/pdf/patro1tcai2015.pdf

DSI

https://www.gencat.cat/ics/acces/pdf/patro1dsi2015.pdf

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS