CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Infermeria – Qualificacions provisionals primera prova

Es publica a la web del ICS la plantilla definitiva i les qualificacions provisionals de la primera prova de la convocatoria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria (DSI Lliure 2018).

S’obre un termini, del 18 al 31 de juliol de 2019, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades que considerin que hi ha una errada en la puntuació publicada en els annexos d’aquesta diligència puguin formular, tant sols a aquests efectes, les al·legacions corresponents.

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Auxiliar d’Infermeria: Data i llocs de realització proves

Es publica a la web de l’Institut Català de la Salut la data i llocs de realització de la 1a i de la 3a prova de la categoria de Tècnic/a Especilista de Grau Mitjà Sanitari de Cures Auxiliars d’Infermeria: 2 de juny de 2019 a les 9,30 hores.

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Diplomat Sanitari Infermeria – plantilla provisional

Es publica a la web de l’Institut Català de la Salut la plantilla provisional amb les respostes correctes de l’examen d’Infermeria realitzat el 12 de maig de 2019

Es poden presentar al·legacions fins al 27 de maig de 2019.

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Administratiu – Plantilla provisional

servicios de salud

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1r. exercici (test) i del 2n. exercici (supòsits pràctics) corresponents a la 1º prova de la fase d’oposición de Auxiliar Administratiu/va (examen realitzat el dia 7de abril de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (des del dia 9 fins al 24 d’abril de 2019, ambdós inclosos).

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Auxiliar d’Infermeria – Llista definitiva de persones admeses

Es publica a la pàgina web de l’ICS la llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convoctòria específica per proveis places bàsiques de la categoría de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria.

Data de realització de l’examen: 2 de juny de 2019 i no el 28 d’abril de 2019 com estava previst

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d’Infermeria ICS

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Zelador – Plantilla provisional

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1er exercici (test de 45 preguntes) i del 3r exercici (3 supòsits pràctics amb un total de 25 preguntes) de Zelador/a (examen realitzat el dia 10 de març de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (que s’iniciarà el dia 12 de març de 2019 i finalitzarà el dia 25 de març de 2019, ambdós inclosos).

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Zelador Institut Català de la Salut

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Auxiliar Administratiu – Llista definitiva de persones admeses

Es publica a la pàgina web de l’ICS la llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convoctòria específica per proveis places bàsiques de la categoría d’auxiliar administratiu/va.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Auxiliar Administratiu Institut Català de la Salut

CATALUÑA: Institut Català de la Salut: Convocatòria Auxiliar Administratiu i Zelador

Es publiquen en el DOGC de 29 d’agost de 2018 les següents convocatòries pel sistema de concurs-oposició:

Les instàncies poden presentar-se fins al dia 18 de setembre de 2018.

Prepara’t amb ADAMS Formació

 

 

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: 170 places Tècnic Especialista Laboratori de Diagnòstic clínic

En el DOGC de 18 de maig de 2018 es publica la convocatòria per proveir 170 places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB. LLIURE-2018).

Instàncies fins al 7 de juny de 2018

Prepara’t amb ADAMS Formació

Disposem d’un curs online i llibre sobre el temari transversal

>> Temari comú ICS

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Cronograma convocatòries OPE 2017

En la Mesa Sectorial de Sanitat, celebrada el 5 de febrer, s’ha informat del cronograma de les convocatòries de la OPE 2017.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS