CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Infermeria – Qualificacions provisionals primera prova

Es publica a la web del ICS la plantilla definitiva i les qualificacions provisionals de la primera prova de la convocatoria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria (DSI Lliure 2018).

S’obre un termini, del 18 al 31 de juliol de 2019, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades que considerin que hi ha una errada en la puntuació publicada en els annexos d’aquesta diligència puguin formular, tant sols a aquests efectes, les al·legacions corresponents.