CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Infermeria– Plantilla provisional

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1r. exercici (qüestionari de 59 preguntes tipus test) i del segon exercici (3 supòsits pràctics amb 21 preguntes) corresponents a la primera prova de l’oposició de la convocatòria amb número d’identificació TCAI-LLIURE-2018. (examen realitzat el dia 2 de juny de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (des del dia 4 fins al 18 de juny de 2019, ambdós inclosos).

 

MADRID: Servicio Madrileño de Salud: T.M.S en Cuidados Auxiliares de Enfermería – examen y plantilla

Se publica en la web de la Comunidad de Madrid plantilla correctora provisional y cuestionario de examen del ejercicio correspondiente a la categoría de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería realizado el pasado 27 de abril de 2019.

El plazo para presentar reclamación es entre el 30 de abril y el 8 de mayo de 2019, ambos inclusive.

ARAGÓN: Servicio Aragonés de Salud: T.C. Auxiliar de Enfermería – Cuadernillo y plantilla provisional

En la página web del Servicio Aragonés de Salud se publica el cuadernillo de examen y las respuestas válidas (provisional) del ejercicio de oposición de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería celebrado el 27 de abril de 2019.

El plazo para presentar reclamación es entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 2019, ambos inclusive.

MURCIA: Servicio Murciano de Salud: Auxiliar Administrativo – Cuadernillo y plantilla provisional

En la web del Servicio Murciano de Salud se publica el cuadernillo y la plantilla provisional de respuestas del ejercicio de la fase de oposición de Auxiliar Administrativo realizado el 7 de abril de 2019:

ASTURIAS: Servicio de Salud del Principado de Asturias: Auxiliar Administrativo -plantilla provisional

En relación al examen de la fase de oposición de Auxiliar Administrativo realizado el 7 de abril, se publica en la web del SESPA la plantilla provisional de respuestas:

Se pueden presentar alegaciones hasta el día 15 de abril de 2019.

 

EXTREMADURA: Servicio Extremeño de Salud: Auxiliar Administrativo – Cuestionario y plantilla provisional

Se publica en la web del Servicio Extremeño de Salud los cuestionarios y plantilla provisional del ejercicio de la oposición de Auxiliar Administrativo realizado el 7 de abril de 2019:

El plazo para presentar alegaciones finaliza el día 12 de abril de 2019.

Se publica el 22 de mayo de 2019 resolución del Tribunal resolviendo las reclamaciones formuladas.

CASTILLA Y LEÓN: Servicio de Salud de Castilla y León: Auxiliar Administrativo – plantilla provisional

En la web del Servicio de Salud de Castilla y León se publica la plantilla provisional de respuestas correctas del ejercicio de la fase de oposición de Auxiliar Administrativo realizado el 7 de abril de 2019.

Los aspirantes podrán presentar alegaciones desde el 10 hasta el 16 de abril de 2019.

ANDALUCÍA: Servicio Andaluz de Salud: Auxiliar Administrativo – Cuadernillo y plantilla provisional

En la página web del Servicio andaluz de Salud se publica el cuadernillo de examen y la plantilla provisional de  respuestas del ejercicio de la oposición de Auxiliar Administrativo realizado el 7 de abril de 2019:

El plazo para presentar alegaciones es hasta el día 12 de abril de 2019

MADRID: Servicio Madrileño de Salud: Auxiliar Administrativo – Cuadernillo y plantilla provisional

En la página web del Servicio Madrileño de Salud se publica el cuadernillo de examen y la plantilla provisional de  respuestas del ejercicio de la oposición de Auxiliar Administrativo realizado el 7 de abril de 2019:

El plazo para presentar alegaciones es de  5 días hábiles (desde el 9 hasta el 15 de abril de 2019, ambos inclusives)

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Administratiu – Plantilla provisional

servicios de salud

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1r. exercici (test) i del 2n. exercici (supòsits pràctics) corresponents a la 1º prova de la fase d’oposición de Auxiliar Administratiu/va (examen realitzat el dia 7de abril de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (des del dia 9 fins al 24 d’abril de 2019, ambdós inclosos).