Producto añadido a la cesta
Temari específic 2 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut
Añadir al carrito
Temari específic 2 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

Temari específic 2 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

Fecha de edición: 23/10/18

Nº de páginas: 430

ISBN: 978-84-9147-748-8

48,00
2. VALORAR, DIAGNOSTICAR I ABORDAR PROBLEMES DE SALUT REALS I DE RISC
Tema 1. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en situacions d'urgència o emergència.
Tema 2. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l'embaràs, part i puerperi
Tema 3. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris io respiratoris
Tema 4. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris io de l'aparell reproductor
Tema 5. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals,
metabòlics io endocrinològics
Tema 6. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics
io musculars i esquelètics.
Tema 7. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos io parasitaris
Tema 8. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius,
hepatobiliars o pancreàtics.
Tema 9. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis io
tegumentaris
Tema 10. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans
hematopoètics, la sang o el sistema immunitari
Tema 11. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials,
otorinolaringològics io oftalmològics.
Tema 12. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes
multiorgànicsmultisistèmics
Tema 13. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes mentals,
del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social.
Tema 14. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal.

Respostes
Bibliografia i webgrafia

Sinopsis

Té a les seves mans la nova edició del Temari 2, vàlid per a l’accés a la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria de l’Institut Català de la Salut, que juntament amb els altres volums de la col·lecció, conté un compendi de les matèries pròpies d’atenció primària i d’atenció hospitalària.L’objectiu d’aquestes edicions és oferir a l’opositor un material complet per preparar l’oposició, desglossant cada punt en temes o subtemes diferents, segons el cas, d’acord amb els continguts establerts al programa oficial, publicat per Resolució SLT/2158/2018, de 3 de setembre (DOGC 7718 de 3/10/2018). Aquest Temari 2 desenvolupa les matèries relacionades amb l’apartat «Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc» de l’esmentat programa.En definitiva, creiem que aquest llibre resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat en accedir a aquesta categoria, juntament amb els temaris específics 1 i 3 de la mateixa, el seu corresponent Qüestionari i el Temari i Qüestionari Transversal de l’Institut Català de la Salut, del que completen la totalitat de les matèries.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!