Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

Administración General

Places ofertes 295 places

Al mes de desembre de 2018 a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Barcelona es va acordar que el total de places a cobrir es convocarían en dues parts, una convocatòria l'any 2019 i una altra l'any 2020 [+ Info]. 155 places pendents de convocatòria:

 • TM Arquitectura: 19 places
 • TM Treball Social: 40 places
 • TM Educació Social: 25 places
 • TM Enginyeria: 13 places
 • TM Fisioteràpia: 1 plaça
 • TM Infermeria: 17
 • TM TIC: 2 places
 • TM Logopedia: 2 places
 • TM Gestió: 36 places

59 places de l'oferta 2019:

 • TM Arquitectura: 8 places
 • TM d'Educació Social: 11 places
 • TM Treball Social: 29 places
 • TM d'Infermeria del SPEIS: 10 places

73 places de l'oferta 2020 (1)

 • TM Arquitectura: 10 places
 • TM Enginyeria: 10 places
 • TM d’Educació Social: 10 places 10 places
 • TM Treball Social: 51 places
 • TM Tecnologies de la Informació i Comunicació: 1 plaça
 • Tècnic/a Mig Logopèdia: 1 plaça

8 places de l'oferta 2020 (2)

 • TM d’Infermeria: 8 places

Convocatória

Convocades 231 de TM (diverses especialitats):

Queden pendents de convocar 64 places (+Info i DOGC 10-03-2021).

Segons el calendari orientatiu, la prova del temari general (primera part de la primera prova) es realitzaria en juny/juliol 2021 i la prova del temari específic de cada convocatòria (segona part de la primera prova) en l'últim trimestre de l’any.

Resultats dels nostres llibres

Després de l'anàlisi de l'examen corresponent a la convocatòria de 2019 hem comprovat que el 96% de les preguntes del primer exercici de la primera prova per accedir a la categoria de Tècnic/a Mitjà/ana de l'Ajuntament de Barcelona es contestaven amb els nostres llibres.
TècnicMitjà

 

Retribucions

Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Información Básica

Oposición
Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
Diplomat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo13-01-2021 | DOGC | Más información
Convocatoria
10-03-2021 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria24-02-2021 | BOP | Más información
Plazas231 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 11-03-2021 hasta 30-03-2021
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
52.16 €
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d’alcaldia de 22 de desembre del 2009 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 312, de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds de participació s'ha de fer telemàticament a través del web https://ajuntament.barcelona.cat, accedint-hi des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas i a efectes d’admissió, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar-hi i presentar la documentació necessària.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

TAXA PER DRETS D’EXAMEN

 • Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 26,08 euros.
 • Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 sense presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 52,16 euros.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación06-05-2021
Fecha reclamacionesdesde 07-05-2021 hasta 20-05-2021
Más información Enlace

Ejercicios

1a prova - 1a part (Test coneximent general) (prev
19-06-2021

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de 326 places de >> Tècnic Superior Ajuntament de Barcelona
DOGC 14/01/2020

ANNEX 1 - Temari comú A1 i A2

Temari Administratiu Comú Subgrup de Titulació A2:

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals.
 3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes
 4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament
 6. Organització territorial de l'Estat :L'Administració Pública a l'Ordenament jurídics espanyol. Tipologia d'Administracions Públiques.
 7. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l'Estatut.
 8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
 9. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.
 10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
 11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.
 12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal.
 13. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
https://ajuntament.barcelona.cat

Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

 • Temari Tècnic-a mitjàn-a. Ajuntament de Barcelona

  Temari Tècnic-a mitjàn-a. Ajuntament de Barcelona

  41€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 41€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

ADAMS Test

MODALIDAD PRECIO SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

2.953 preguntas


Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

2.953 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

2.953 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

798 preguntas
Duración: 30 días
9.99 € Inscribirme

Tènics Superior i Mitjos

MODALIDAD PRECIO SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

3.995 preguntas
Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

3.995 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

3.995 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

1.081 preguntas
Duración: 30 días
13.99 € Inscribirme

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test