Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

Administración General

Oferta de Empleo: 15-01-2019 | DOGC | Más información

Convocatoria: 23-01-2019 | DOGC | Más información

Bases de convocatoria: 16-01-2019 | BOP | Más información

Plazas: 235 plazas

Presentación de instancias: desde 24-01-2019 hasta 12-02-2019

Oposición: Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

Organismo: Ajuntament de Barcelona

Tipo de personal: Funcionario

Año:2019. Estado: Oposición en Proceso

Convocades 235 places

Les instàncies poden presentar-se fins al dia 12 de febrer de 2019.

Segons el calendari orientatiu que ha publicat l'Ajuntament de Barcelona, la prova del temari general (primera part de la primera prova) es realitzaria a l'abril de 2019 i la prova del temari específic de cada convocatòria (segona part de la primera prova) a l'octubre de 2019.

Places pendents de convocar

Les següents places de les ofertes 2016, 2017 i 2018 quedarien pendents de convocar l'any 2020

Règim funcionarial

 • TM Arquitectura: 19 places
 • TM Treball Social: 40 places
 • TM Educació Social: 25 places
 • TM Enginyeria: 11 places
 • TM del SPEIS: 6 places
 • TM d'Infermeria del SPEIS: 6 places
 • TM en Informàtica: 1 plaça
 • TM Professors/es Tècnics/ques FP: 1 plaça

Règim laboral

 • TM en Infermeria: 9 places
 • TM Informàtica: 1 plaça
 • TM d'Informàtica: 1 plaça
 • TM Biblioteconomia: 7 places

Presentación de instancias

Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d’alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l’Ajuntament de Barcelona i, a l’efecte del compliment del requisit que preveu la base 3.1.h) de la convocatòria, per inscriure’s a la convocatòria, les persones aspirants hauran d’abonar en concepte de taxa d’inscripció l’import de 26,08€ si ho fan de forma telemàtica, o bé de 52,16€ si ho fan de forma no telemàtica.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación06-03-2019
Fecha reclamacionesdesde 07-03-2019 hasta 20-03-2019
Más información Enlace

Ejercicios

1a part - 1a prova
27-04-2019

Resoluciones del tribunal

DOGC 25/03/2019

TEMARIS GENERALS (DOGC 06-06-2018)

GRUP A2 (13 temes)

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals.
 3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.
 4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.
 6. Organització territorial de l'Estat :L'Administració Pública a l'Ordenament jurídics espanyol. Tipologia d'Administracions Públiques.
 7. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l'Estatut.
 8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
 9. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.
 10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
 11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.
 12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal.
 13. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio

Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

 • Temari Tècnic-a mitjàn-a. Ajuntament de Barcelona

  Temari Tècnic-a mitjàn-a. Ajuntament de Barcelona

  39€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 39€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.