Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

Administración General

Oposición: Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

Organismo: Corporacions Locals de Catalunya

Tipo de personal: Funcionario

Año:2019. Estado: Próxima Convocatoria

Observaciones

Amb aquest Curs es pretén facilitar als alumnes que segueixen aquesta preparació que es puguin presentar a convocatòries per ocupar llocs de Auxiliar Administratiu a qualsevol Diputació o Ajuntament de Catalunya.

El temari genèric que es desenvolupa en aquest Curs  és el resultat de comparar els programes que les distintes Corporacions Locals han establert com a contingut bàsic de les proves d’accés al Cos Auxiliar de l’Administració Local.

Temari Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

ORGANITZACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA

 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i libertats fonamentals. El defensor del Poble.
 3. La Corona. El Poder Legislatiu. El Poder Executiu. El Poder Judicial.
 4. L'Administració Pública en l'ordenament espanyol. Administració de l'Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa.
 5. Principis d'actuació en l'administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l'organització administrativa a la Llei 30/1992. Sotmetiment de l'administració a la llei i el dret.
 6. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
 7. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.

  DRET ADMINISTRATIU

 8. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum.
 9. L'Administrat: concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l'administrat. Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l'administració. L'interessat.
 10. L'acte administratiu: concepte, classes i elements de l'acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.
 11. El procediment administratiu. Significat del procediment. Principis generals. Fases. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 12. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l'àmbit local. El recurs contenciós administratiu.
 13. La contractació administrativa en l'esfera local. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.
 14. Formes de l'acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió.
 15. El Domini Públic. El Patrimoni Privat de l'Administració.
 16. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques.
 17. La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis. Annex: Documents administratius

  RÈGIM LOCAL

 18. L'Administració Local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L'organització comarcal de Catalunya.
 19. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Òrgans. Règims especials provincials.
 20. El Municipi: el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.
 21. El Municipi: elements. El terme municipal. La població. L'empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela.
 22. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
 23. Procediment administratiu local. El registre d'entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
 24. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d'acords.
 25. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació. Les llicències.
 26. La Funció Pública Local i la seva organització. L'oferta pública d'ocupació. Sistemes de selecció.
 27. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.
 28. Els béns de les entitats locals.
 29. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.
 30. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.
 31. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.
 32. La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització.

  SISTEMES D'INFORMACIÓ

 33. Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació.
 34. Atenció al públic. Acollida i informació a l'administrat. Els serveis d'informació administrativa.
 35. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l'arxiu. Classes d'arxiu: ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. Especial consideració a l'arxiu de gestió.
 36. L'automatització d'oficines. Conceptes i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica.
 37. El concepte d'informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.
 38. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades i telemàtica.

Girona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
18-10-2019 V de 16:00 a 21:00 133 € /mes Inscribirme
20-06-2019 J de 16:00 a 21:00 133 € /mes Inscribirme

OnLine

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso de 6 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 296€

2° Plazo: 198€

494 €
PAGOS A PLAZOS

Septiembre-2019: 296€

Noviembre-2019: 198€

Inscribirme
Curso de 9 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 360€

2° Plazo: 240€

600 €
PAGOS A PLAZOS

Septiembre-2019: 360€

Noviembre-2019: 240€

Inscribirme
Curso de 9, 6 ó 4 meses con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 270 días
540 € Inscribirme
Curso de 9, 6 ó 4 meses con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 180 días
445 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

 • Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  28€
 • Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  28€
 • Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions L...

  49€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 11€ 94€
antes 105€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.