Producto añadido a la cesta
Temari 2 Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya
Añadir al carrito
Temari 2 Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya

Llibre 2 Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Fecha de edición: 18/06/24

Nº de páginas: 346

ISBN: 978-84-1077-056-0

35,00
Tema 9. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d'actuació en situacions difícils. Especificitats de l'atenció telefònica. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.
Tema 10. L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 11. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.
Tema 12. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
Tema 13. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e- Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).
Tema 14. Els drets dels empleats i empleades públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics.
Tema 15. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Sinopsis

Surt al carrer una nova edició del Temari 2 per a les proves selectives d’accés al Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
Aquest llibre desenvolupa els temes 9 a 15 del programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, al qual es refereix l’actual convocatòria, aprovada per la Resolució PRE/1860/2024, de 28 de maig (DOGC de 30 de maig de 2024). Es complementa amb el Temari 1 i el volum de Qüestionari i Supòsits pràctics.
En definitiva, oferim a l’opositor l’eina més eficaç per accedir a l’escala auxiliar administrativa del Cos Auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!