Producto añadido a la cesta
Temari 2 Auxiliar Administratiu-iva Institut Català de la Salut
Añadir al carrito
Temari 2 Auxiliar Administratiu-iva Institut Català de la Salut

Temari 2 Auxiliar Administratiu-iva Institut Català de la Salut

Fecha de edición: 09/05/23

Nº de páginas: 310

ISBN: 978-84-1116-524-2

33,00
BLOC III.
COMPETÈNCIES EN GESTIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI
Tema 1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries.
Tema 2. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
Tema 3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.
BLOC IV.
COMPETÈNCIES EN GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
Tema 1. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut.
Tema 2. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
Tema 3. La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.
BLOC V.
CONEIXEMENTS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Tema 1. Riscos a l'àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d'afrontament de l'estrès. Situacions de violència.

Sinopsis

Té a les seves mans la nova edició del Temari 2 d’Auxiliar Administratiu/iva, vàlid per a la preparació de les proves d’accés a aquesta categoria de l’Institut Català de la Salut.El seu contingut desenvolupa els blocs 3, 4 i 5 del programa oficial, publicat per la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (DOGC núm. 8823, del 30/12/2022), i es completa amb el Temari 1, el volum de Qüestionaris i el Temari i Qüestionari (ADAMS Test) Transversal.En definitiva, es tracta de que aquest manual compleixi l’objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d’estudi i acudir a l’examen amb garanties d’èxit.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!