Producto añadido a la cesta
Temari 1 Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya
Añadir al carrito
Temari 1 Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya

Llibre 1 Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Fecha de edición: 12/06/24

Nº de páginas: 426

ISBN: 978-84-1077-055-3

33,00
Tema 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
Tema 2. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
Tema 3. Bon govern i transparència: concepte i principis. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.
Tema 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat i delegada de protecció de dades.
Tema 5. Concepte de procediment administratiu. Les persones interessades. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.
Tema 6. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.
Tema 7. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura.
Tema 8. La funció pública: les classes d'empleats i empleades públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats.

Sinopsis

Surt al carrer una nova edició del Temari 1 per a les proves selectives d’accés al Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest llibre desenvolupa el contingut dels 8 primers temes del programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, al qual es refereix l’actual convocatòria, aprovada per la Resolució PRE/1860/2024, de 28 de maig (DOGC de 30 de maig de 2024). Es complementa amb el Temari 2 i el volum de Qüestionari i Supòsits pràctics.En definitiva, oferim a l’opositor l’eina més eficaç per accedir a l’escala auxiliar administrativa del Cos Auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!