Producto añadido a la cesta
Temari 1 Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya
Añadir al carrito
Temari 1 Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Temari 1 Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Fecha de edición: 11/09/23

Nº de páginas: 470

ISBN: 978-84-1116-665-2

37,00
Tema 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties.
Tema 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipología de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
Tema 3. Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administración i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert.
Tema 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat.
Tema 5. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
Tema 6. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional.
Tema 7. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració, dret d'accés als serveis i la información pública, el dret d'accés de les persones a la informació i la documentación públiques
Tema 8. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.
Tema 9. Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.
Tema 10. La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d'ofici per part de l'Administració. L'inici del procediment a sol·licitud de la persona interessada
Tema 11. L'expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Sinopsis

Surt al carrer una nova edició del primer volum del Temari per a les proves selectives d’accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
Aquest llibre desenvolupa el contingut dels 11 primers temes del programa oficial, publicat per Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC de 29/07/2022). Es complementa amb el Temari 2, un llibre de Qüestionaris i un altre de Supòsits Pràctics i Competències Professionals.
En definitiva, amb aquests quatre volums actualitzats, oferim l’opositor l’eina més eficaç per accedir al Cos Administratiu de la Generalitat.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!