ANDALUCÍA: Convocada una plaza de Técnico del Ayuntamiento de Salobreña (Granada)

Resolución de 11 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Salobreña (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 66, de 8 de abril de 2014, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 68, de 8 de abril de 2014, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica y clase Técnico Superior, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4588.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para varias plazas de personal laboral de la Diputación de Córdoba

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Provincial

de Turismo, de bases de las pruebas selectivas para el acceso a plazas reservadas a personal laboral.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/82/BOJA14-082-00026-7133-01_00046740.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

HUESCA: Ayuntamiento de Jaca: Abierto plazo instancias para Auxiliar de Biblioteca

Se publica en el BOE de 30 de abril de 2014 la convocatoria para proveer 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Auxiliar Técnico, mediante el sistema de provisión libre por concurso-oposición.

Se publica en el BOA de 5 de diciembre de 2014 la anulación de esta convocatoria.

>> Bases de convocatoria

Solicitudes hasta el día 20 de mayo de 2014.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Agent de la Guàrdia Urbana-Publicada llista definitiva d’admeses i excloses i realització de les proves primera i segona

Es publica a la web de l’Ajuntament de Barcelona la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a l’accés a 100 places d’ Agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona (el 9 de maig es publica rectificació de les llistes definitives). També es publica que la realització de les proves primera (prova cultural) i segona (test aptitudinals) es durà a terme el dissabte dia 17 de maig de 2014.

>> Rectificació de la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es

És convenient aprofitar el temps fins a l’examen i fer un últim esforç per aconseguir superar el procés.

Prepara’t amb ADAMS

Classes presencials

Treballaràs les següents àrees: cultura, coneixement de la ciutat, actualitat, psicotècnics, entrevista i proves físiques.

T’ensenyarem formes d’agilitzar la resolució de psicotècnics. T’entrenarem per resoldre les diferents tipus de proves. Realitzaràs simulacres d’examen.

Amb professors experts i especialitzats en la preparació de les diferents proves i àmplia experiència docent.

Amb serveis complementaris online i realització de videoconferències sobre actualitat.

Et preparem íntegrament les proves físiques.

Curs Online

Si no pot assistir a classes, té la possibilitat de preparar-se amb el nostre curs online de Cossos de Seguretat de Catalunya (genèric), que permet presentar-se per a qualsevol Ajuntament o Corporació Local de Catalunya i en concret a l’Ajuntament de Barcelona (inclou el seu temari específic) i Mossos d’Esquadra.

Llibres

Disposem de:

–        Temari i Qüestionaris Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

–        Qüestionaris Psicotècnics

>> Guàrdia Urbana

Región de Murcia: Ayuntamiento de Archena: Referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se publica en el BORM 26-04-2014 las bases para la cobertura  de varias plazas  vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Archena, desglosadas en las siguientes categorías:

 • 1 plaza de agente de prensa.
 • 6 plazas de Auxiliares Administrativos.
 • 1 plaza de Técnico en Juventud

Para más información sobre oposiciones pulse aqui

ASTURIAS: Ayuntamiento de Avilés: Abierto plazo de presentación de instancias 4 plazas de Técnico de Administración General

Se publica en el BOE de 29 de abril de 2014, la convocatoria para proveer 4 plazas de Técnico de Administración General, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de mayo de 2014.

Para más información sobre Oposiciones visita www.adams.es

ASTURIAS: Ayuntamiento de Avilés: Abierto nuevo plazo de presentación de instancias 3 plazas de Subinspector

Se publica en el BOE de 29 de abril de 2014, la apertura del nuevo plazo de presentación de instancias en el proceso para la selección por el turno libre de 3 plazas de Subinspector de la Policía Local.

La suspensión del proceso y la reapertura del plazo de presentación de instancias se publicó en el BOPA de 16 de abril de 2014.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de mayo de 2014.

Para más información sobre Oposiciones visita www.adams.es

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Ja està obert el termini de presentació d’instàncies per la convocatòria per a 60 places de Bomber/a

Al DOGC de 29 d’abril de 2014 s’ha publicat la convocatòria per a la cobertura de 60 places de Bomber/a del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.

La convocatòria es farà en règim d’oposició lliure, i estarà oberta a que compleixin els requisits que es marquen a les bases.

No hi haurà límit màxim d’edat.

La fase d’oposició consta de nou proves:

 • Test de coneixements específics
 • Prova de català
 • Prova de castellà
 • Prova d’aptitud física
 • Test de coneixements generals
 • Prova pràctica
 • Prova de conducció
 • Proves de personalitat i de competències
 • Proves mèdiques

Sol·licituds fins al dia 19 de maig de 2014

Prepara’t amb ADAMS

>> Bombers Ajuntament de Barcelona

ASTURIAS: Ayuntamiento de Avilés: Suspensión y nuevo plazo de presentación de instancias en el proceso selectivo 3 plazas de Subinspector

Se publica en el BOPA de 16 de abril de 2014, resolución por la que se dispone suspender el comienzo del proceso selectivo (convocado en el BOE de 17 de septiembre de 2013) para la selección por el turno libre de 3 plazas de Subinspector de la Policía Local. Además, se acuerda abrir un nuevo plazo de presentación de instancias para participar en el proceso selectivo para la selección por el turno libre de 3 plazas de Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Avilés, que será de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Para más información sobre Oposiciones visita www.adams.es

ASTURIAS: Ayuntamiento de Avilés: 4 plazas de Técnicos de la Administración General

Se publica en el BOPA de 16 de abril de 2014, bases del proceso selectivo para la selección por el turno libre de 4 plazas pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, correspondientes al Grupo/Subgrupo A/A1.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones