ANDALUCÍA: Publicadas las bases para una plaza de Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Estepa (Sevilla)

Anuncio de 20 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Estepa, de bases para la provisión de

plaza de Asesor Jurídico.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/62/BOJA14-062-00012-5375-01_00045079.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

EXTREMADURA: Publicada la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Puebla de la Reina (Badajoz)

ANUNCIO de 17 de marzo de 2014 sobre aprobación de la Oferta de Empleo

Público para el año 2014.

 Policía Local   1 plaza

https://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/620o/14081042.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para una plaza de Policía Local del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz)

Anuncio de 7 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Medina Sidonia, de bases para la

selección de plaza de Policía Local.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/61/BOJA14-061-00012-5253-01_00044952.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: Oferta Pública d’Ocupació per al período 2014-2016

Les places ofertades són:

Funcionaris de carrera

– 4 places d’Administratiu

– 1 plaça d’Arquitecte

3 places d’Auxiliar administratiu

-.1 plaça de Dinamitzador de joventut

– 2 places d’Educador social.

– 1 plaça d’Enginyer tècnic.

– 3 places de Subaltern

– 2 places de Treballador social

– 1 plaça de Tècnic d’informàtica

– 5 places de Tècnic de gestió

– 1 plaça de Tècnic de salut

Personal laboral o assimilat

– 1 plaça d’Auxiliar de biblioteca

– 2 places de Mestre de l’Escola d’Adults

– 1 plaça d’Oficial 1a

– 3 places d’Oficial 2ª

– 1 plaça d’Operari

– 5 places de Subaltern

– 2 places de Tècnic agent d’ocupació i desenvolupament local

– 1 plaça de Tècnic auxiliar d’esports

– 1 plaça de Tècnic auxiliar delineant

– 1 plaça de Tècnic de comerç

– 1 plaça de Vigilant

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

01/04/2014      DOGC 6594     Oferta pública

Prepara`t amb ADAMS

>> Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

ANDALUCÍA: Convocada una plaza de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Gines (Sevilla)

Resolución de 17 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Gines (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 62, de 17 de marzo de 2014, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 13, de 21 de enero de 2014, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza, mediante concurso-oposición, en turno libre, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría Arquitecto Técnico.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3435.pdf

Para más información de oposiciones: wwww.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Oferta Pública d’Ocupació 2014-Policia local

5 places d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140401O4

Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

01/04/2014         DOGC 6594        Oferta pública

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

BARCELONA: Ajuntament de Begues: Oferta Pública d’Ocupació 2014-Policia local

2 places d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140401O3

Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

01/04/2014         DOGC 6594        Oferta pública

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya