ANDALUCÍA: Convocada una plaza de Técnico del Ayuntamiento de Salobreña (Granada)

Resolución de 11 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Salobreña (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 66, de 8 de abril de 2014, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 68, de 8 de abril de 2014, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica y clase Técnico Superior, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4588.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para varias plazas de personal laboral de la Diputación de Córdoba

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Provincial

de Turismo, de bases de las pruebas selectivas para el acceso a plazas reservadas a personal laboral.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/82/BOJA14-082-00026-7133-01_00046740.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

HUESCA: Ayuntamiento de Jaca: Abierto plazo instancias para Auxiliar de Biblioteca

Se publica en el BOE de 30 de abril de 2014 la convocatoria para proveer 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Auxiliar Técnico, mediante el sistema de provisión libre por concurso-oposición.

Se publica en el BOA de 5 de diciembre de 2014 la anulación de esta convocatoria.

>> Bases de convocatoria

Solicitudes hasta el día 20 de mayo de 2014.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Agent de la Guàrdia Urbana-Publicada llista definitiva d’admeses i excloses i realització de les proves primera i segona

Es publica a la web de l’Ajuntament de Barcelona la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a l’accés a 100 places d’ Agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona (el 9 de maig es publica rectificació de les llistes definitives). També es publica que la realització de les proves primera (prova cultural) i segona (test aptitudinals) es durà a terme el dissabte dia 17 de maig de 2014.

>> Rectificació de la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es

És convenient aprofitar el temps fins a l’examen i fer un últim esforç per aconseguir superar el procés.

Prepara’t amb ADAMS

Classes presencials

Treballaràs les següents àrees: cultura, coneixement de la ciutat, actualitat, psicotècnics, entrevista i proves físiques.

T’ensenyarem formes d’agilitzar la resolució de psicotècnics. T’entrenarem per resoldre les diferents tipus de proves. Realitzaràs simulacres d’examen.

Amb professors experts i especialitzats en la preparació de les diferents proves i àmplia experiència docent.

Amb serveis complementaris online i realització de videoconferències sobre actualitat.

Et preparem íntegrament les proves físiques.

Curs Online

Si no pot assistir a classes, té la possibilitat de preparar-se amb el nostre curs online de Cossos de Seguretat de Catalunya (genèric), que permet presentar-se per a qualsevol Ajuntament o Corporació Local de Catalunya i en concret a l’Ajuntament de Barcelona (inclou el seu temari específic) i Mossos d’Esquadra.

Llibres

Disposem de:

–        Temari i Qüestionaris Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

–        Qüestionaris Psicotècnics

>> Guàrdia Urbana