HUELVA: Ayuntamiento de Palos de la Frontera: Abierto plazo de instancias para Subinspector de la Policía Local

Se publica en el BOE de 12 de febrero de 2014, la convocatoria para proveer, 1 plaza de Subinspector de la Policía Local, de la plantilla de personal funcionario de carrera, a cubrir mediante el turno libre y a través del procedimiento de concurso-oposición. Se publica en el BOE de 20 de febrero de 2014 corrección en las bases.

Solicitudes hasta el día 8 de marzo de 2014.

Para más información sobre Oposiciones, pincha aquí.

ASTURIAS: Ayuntamiento de Las Regueras: Abierto plazo de instancias para Arquitecto

Se publica en el BOE de 12 de febrero de 2014, la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, 1 plaza de Arquitecto Municipal, a tiempo parcial del 60 % de la jornada, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos Superiores.

Solicitudes hasta el día 7 de marzo de 2014.

Para más información sobre Oposiciones, pincha aquí.

GRANADA: Ayuntamiento de Gójar: Abierto plazo de instancias varias plazas

Se publica en el BOE de 11 de febrero de 2014, la convocatoria para proveer 8 plazas:

 • 4 plazas de Peón de Jardinería,
 • 1 plaza de una de Oficial 1.ª de la Construcción,
 • 1 plaza de Encargado Mantenimiento Instalaciones Deportivas,
 • 1 plaza de Animador Cultural y
 • 1 plaza de Técnico de Cultura y Deportes,

Todas ellas de la plantilla de personal laboral, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Solicitudes hasta el día 7 de marzo de 2014.

Para más información sobre Oposiciones, pincha aquí.

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Ja està obert el termini de presentació d’instàncies per la convocatòria de 100 places d’Agent de la Guàrdia Urbana

Al DOGC de 12 de febrer de 2014 s’ha publicat la convocatòria per a la cobertura de 100 places d’Agent de la Guàrdia Urbana.

La convocatòria es farà en règim d’oposició lliure, i estarà oberta a persones amb nacionalitat espanyola i que compleixin els requisits que es marquen a les bases.

No hi haurà límit màxim d’edat.

La fase d’oposició consta de sis proves:

 • Prova cultural
 • Tests aptitudinals
 • Prova de català. Nivell B2
 • Prova d’aptitud física
 • Proves de personalitat i de competències
 • Proves mèdiques

Sol·licituds fins al dia 4 de març de 2014

Prepara’t amb ADAMS

Classes presencials

Preparem en classes presencials tant les proves teòriques com les proves físiques

Curs Online

Si no pot assistir a classes, té la possibilitat de preparar-se amb el nostre curs online de Cossos de Seguretat de Catalunya (genèric), que permet presentar-se per a qualsevol Ajuntament o Corporació Local de Catalunya i en concret a l’Ajuntament de Barcelona (inclou el seu temari específic) i Mossos d’Esquadra.

Llibres

Disposem de:

Temari i Qüestionaris Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

Qüestionaris Psicotècnics

>> Guàrdia Urbana