ANDALUCÍA: Rectificación de las bases para 3 plazas del Ayuntamiento de Lepe (Huelva)

Anuncio de 29 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Lepe, de bases generales para la

provisión de tres plazas de Administrativos.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/38/BOJA14-038-00010-2861-01_00042645.pdf

Para más información de oposiciones: www.adams.es/oposiciones

TARRAGONA: Ajuntament de Secuita: 1 plaça de Director gerent de l’escola bressol

  • Núm. referència: 20140224O7

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

24/02/2014        BOPT 45    Oferta pública

25/02/2014        DOGC 6569    Oferta pública

25/02/2014        BOPT 46    Bases especifiques. Convocatòria. Temari

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

TARRAGONA: Ajuntament de Secuita: 1 plaça de Mestre d’educació infantil

  • Núm. referència: 20140224O6

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

24/02/2014        BOPT 45    Oferta pública

25/02/2014        DOGC 6569    Oferta pública

25/02/2014        BOPT 46    Bases especifiques. Convocatòria. Temari

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

TARRAGONA: Ajuntament de Secuita: 1 plaça de Tècnic en educació infantil

  • Núm. referència: 20140224O5

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

24/02/2014        BOPT 45    Oferta pública

25/02/2014        DOGC 6569    Oferta pública

25/02/2014        BOPT 46    Bases especifiques. Convocatòria. Temari

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

TARRAGONA: Ajuntament de Secuita: 1 plaça d’Operari de serveis diversos

  • Núm. referència: 20140224O4

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Permís de conduir classe B /Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Obres. Manteniment

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

24/02/2014        BOPT 45    Oferta pública

25/02/2014        BOPT 46    Bases especifiques. Convocatòria

25/02/2014        DOGC 6569    Oferta pública

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

MADRID: Ayuntamiento de Fuenlabrada: Modificación Bases generales procedimientos selectivos provisión plazas funcionario de carrera OPE 2010/2011

Se publica en el BOCM de 25 de febrero de 2014, la modificación de las bases generales de los procedimientos selectivos de provisión de plazas de funcionario de carrera OPE 2010/2011.

Para más información sobre Oposiciones, adams/oposiciones