Corrección de erros referente ó proceso selectivo para cubrir 2 prazas de Administrativo, polo sistema de promoción interna, para a Deputación Provincial de Pontevedra

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL. PROCESOS SELECTIVOS. CORRECCIÓN DE ERROS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 “No Boletín Oficial da Provincia nº 28 de data 9 de febreiro de 2012, publicouse a Resolución Presidencia pola que se establece a composición do tribunal seleccionador do proceso selectivo correspondente a dúas prazas de Administrativos de Admón. Xeral polo sistema de promoción interna, así como as datas da súa constitución e celebración do primeiro exercicio.

Advertido erro na determinación das horas en que terán lugar a súa constitución e celebración do primeiro exercicio, procédese a súa rectificación no senso que onde dí que a constitución terá lugar o día 8 de marzo ás 8,45 horas, debe dicir: “que terá lugar o día 8 de marzo ás 16,30 horas”, e onde dí que o primeiro exercicio terá lugar o día 15 de marzo ás 8,30 horas, debe dicir: “que terá lugar o día 15 de marzo ás 16,30 horas”.