GALICIA. Oposiciones Maestros 2013. Adjudicación provisional de destinos.

Adxudicación provisional de destinos do persoal do corpo de mestres para o próximo curso académico 2013/2014
Ven, 26/07/2013 – 14:38

Xúntanse as listaxes da adxudicación provisional de destinos do persoal do corpo de mestres para o próximo curso académico 2013/2014 por orde de adxuducación e por orde alfabética.

  • O prazo de reclamacións e renuncias é de tres días naturales.
  • As reclamacións ou renuncias poderán efectuarse a través do fax 881 999 241 ou do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es

GALICIA. Oposiciones Maestros 2013. Fecha de exámenes.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril).

De acordo co establecido na base oitava da Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril) pola que se convocaba procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos acorda facer a citación dos aspirantes que actuarán perante os seguintes tribunais:

– Tribunal único de inspectores de educación.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Pontepedriña-Santiago de Compostela

• 2º Primeira parte da proba:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Pontepedriña-Santiago de Compostela

– Tribunal nº 1 de educación infantil da Coruña.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

– Tribunal nº 2 de educación infantil da Coruña.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

– Tribunal nº 3 de educación infantil da Coruña.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CIFP Someso-A Coruña

– Tribunal nº 1 de idioma estranxeiro inglés da Coruña.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CFIP San Francisco Javier-A Coruña

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CFIP San Francisco Javier-A Coruña

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CFIP San Francisco Javier-A Coruña

– Tribunal nº 1 de pedagoxía terapéutica da Coruña.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CFIP San Francisco Javier-A Coruña

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CFIP San Francisco Javier-A Coruña

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CFIP San Francisco Javier-A Coruña

– Tribunal nº 1 de audición e linguaxe da Coruña.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Elviña-A Coruña

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Elviña-A Coruña

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Elviña-A Coruña

– Tribunal nº 4 de educación infantil de Lugo.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Sanxillao-Lugo

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Sanxillao-Lugo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Sanxillao-Lugo

– Tribunal nº 5 de educación infantil de Lugo.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Sanxillao-Lugo

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Sanxillao-Lugo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Sanxillao-Lugo

– Tribunal nº 2 de idioma estranxeiro inglés de Lugo.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Xoán Montes-Lugo

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Xoán Montes-Lugo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Xoán Montes-Lugo

– Tribunal nº 2 de pedagoxía terapéutica de Lugo

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Murralla Romana-Lugo

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Muralla Romana-Lugo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Muralla Romana-Lugo

– Tribunal nº 2 de audición e linguaxe de Lugo.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Ánxel Fole-Lugo

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Ánxel Fole-Lugo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Ánxel Fole-Lugo

– Tribunal nº 6 de educación infantil de Ourense

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Ramón Otero Pedraio-Ourense

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Ramón Otero Pedraio-Ourense

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Ramón Otero Pedraio-Ourense

– Tribunal nº 7 de educación infantil de Ourense

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Ramón Otero Pedraio-Ourense

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Ramón Otero Pedraio-Ourense

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Ramón Otero Pedraio-Ourense

– Tribunal nº 3 de idioma estranxeiro inglés de Ourense.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CEIP Mestre Vide-Ourense

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CEIP Mestre Vide-Ourense

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CEIP Mestre Vide-Ourense

– Tribunal nº 3 de pedagoxía terapéutica de Ourense.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Eduardo Blanco Amor-Ourense

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Eduardo Blanco Amor-Ourense

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Eduardo Blanco Amor-Ourense

– Tribunal nº 3 de audición e linguaxe de Ourense.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CEIP Mestre Vide-Ourense

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CEIP Mestre Vide-Ourense

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CEIP Mestre Vide-Ourense

– Tribunal nº 8 de educación infantil de Pontevedra.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Valle Inclán-Pontevedra

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Valle Inclán-Pontevedra

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Valle Inclán-Pontevedra

– Tribunal nº 9 de educación infantil de Pontevedra.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Luis Seoane-Pontevedra

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Luis Seoane-Pontevedra

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Luis Seoane-Pontevedra

– Tribunal nº 4 de idioma estranxeiro inglés de Pontevedra.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES Valle Inclán-Pontevedra

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES Valle Inclán-Pontevedra

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES Valle Inclán-Pontevedra

– Tribunal nº4 de pedagoxía terapéutica de Pontevedra.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: EPA Río Lérez-Pontevedra

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: EPA Río Lérez-Pontevedra

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: EPA Río Lérez-Pontevedra

– Tribunal nº 10 de educación infantil de Santiago de Compostela.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CIFP Politécnico-Santiago de Compostela

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CIFP Politécnico-Santiago de Compostela

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CIFP Politécnico-Santiago de Compostela

– Tribunal nº 11 de educación infantil de Santiago de Compostela.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CIFP Politécnico-Santiago de Compostela

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CIFP Politécnico-Santiago de Compostela

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CIFP Politécnico-Santiago de Compostela

– Tribunal nº 5 de idioma estranxeiro inglés de Santiago de Compostela.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES As Fontiñas-Santiago de Compostela

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES As Fontiñas-Santiago de Compostela

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES As Fontiñas-Santiago de Compostela

– Tribunal nº 5 de pedagoxía terapéutica de Santiago de Compostela.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES As Fontiñas-Santiago de Compostela

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES As Fontiñas-Santiago de Compostela

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES As Fontiñas-Santiago de Compostela

– Tribunal nº 12 de educación infantil de Vigo.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES A Guía-Vigo

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES A Guía-Vigo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES A Guía-Vigo

– Tribunal nº 13 de educación infantil de Vigo.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: IES A Guía-Vigo

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: IES A Guía-Vigo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: IES A Guía-Vigo

– Tribunal nº 6 de pedagoxía terapéutica de Vigo.

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: CEIP Seis do Nadal-Vigo

• 2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: CEIP Seis do Nadal-Vigo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: CEIP Seis do Nadal-Vigo

– Tribunal nº 4 de audición e linguaxe de Vigo

• 1º Acto de presentación.

Data: 22 de xuño de 2013 Hora: 9.00 h Lugar: ES Alenxandre Bóveda de Vigo

2º Primeira proba:

Parte A:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 10.30 h Lugar: ES Alenxandre Bóveda de Vigo

Parte B:

Data: 25 de xuño de 2013 Hora: 16.30 h Lugar: ES Alenxandre Bóveda de Vigo

Lémbrase que, de conformidade co establecido na base oitava da Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril), os aspirantes serán convocados para cada proba en único chamamento e serán excluídos do proceso selectivo os que non comparezan, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal.

Cando se dea o caso de incompatibilidade material para poder efectuar nun só local e á mesma hora algunha das probas deste proceso selectivo, debido ao elevado número de aspirantes, poderán efectuarse por grupos en locais distintos, aínda que deberán ter lugar á mesma hora e día sinalado para o efecto.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2013

GALICIA. Oposiciones Maestros 2013. Lista Provisional admitidos y excluidos.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia

LISTA PROVISONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

GALICIA. Oposiciones Maestros 2013. Listas provisionales admitidos y excluidos.

Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres
Publicadas as listas provisorias de admitidos e excluídos no concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

GALICIA. Oposiciones Maestros. 2013. Tribunales.

Xúntase a listaxe do sorteo dos membros dos tribunais ao que fai referencia o punto 5.5 da orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

GALICIA. Oposiciones Maestros e Inspectores 2013. Corrección de errores convocatoria.

Lun, 08/04/2013 – 09:27

Xúntase a Corrección de erros da Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (Publicarase proximamente no DOG)

GALICIA. Oposiciones Maestros 2013. Anuncio convocatoria oposiciones.

Concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

Xúntase a Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo  de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Proximamente sairá publicada no DOG
  • Prazo de solicitudes: vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia