GALICIA. Oposiciones Maestros e Inspectores 2013. Corrección de errores convocatoria.

Lun, 08/04/2013 – 09:27

Xúntase a Corrección de erros da Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (Publicarase proximamente no DOG)