• Ayuntamientos Locales

  Blog de Ayuntamientos

  Plaza de Ayuntamientos

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Oferta Pública d’Ocupació Parcial 2016

turismo

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat  l’Oferta Pública d’Ocupació Parcial per a l’exercici 2016:

 • 92 noves d’agent per entrar a la Guàrdia Urbana
 • 24 places per entrar a formar part dels Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
 • 32 places de Gestió d’Administració General
 • 22 places de Tècnic Mig d’Enginyeria
 • 33 places de Tècnic Superior en Arquitectura
 • 2 places de Tècnic Superior en Art i Història
 • 34 places de Tècnic Superior en Dret
 • 10 places de Tècnic Superior en Gestió
 • 3 places de Tècnic Superior d’Organització.

[Més informació]

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Guàrdia Urbana Barcelona

>> Bombers Ajuntament de Barcelona

>> Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona

 

ALICANTE: Ayuntamiento de Mutxamel: Abierto plazo instancias Agente Policía Local

policia

En el BOE de 26 de julio de 2016 se publica la convocatoria para proveer 1 plaza de Agente de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local, escala Básica, categoría Agente, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 de agosto de 2016.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

ALICANTE: Universidad de Alicante: Oferta de Empleo Público 2016

foto3

Se publica en el DOCV de 22 de julio de 2016  resolución  por la que se dispone la publicación de la oferta de empleo público para el año 2016 del  personal funcionario de administración y servicios. Se ofertan:

 • Subgrupo A1: 4 plazas
 • Subgrupo A2: 1 plaza
 • Subgrupo C1: 4 plazas

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

EXTREMADURA: Universidad de Extremadura: Oferta de Empleo Público personal de administración y servicios 2016

shutterstock_221662603

En el DOE de 22 de julio de 2016 se publica la resolución por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal de administración y servicios de la Universidad de Extremadura para 2016. Se ofertan 5 plazas de la Escala Auxiliares de Servicios.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

EXTREMADURA: Ayuntamiento de Don Benito: Abierto plazo instancias Agente Policía Local

cochePolicia

En el BOE de 22 de julio de 2016 se ha publicado la convocatoria para la provisión de 3 plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, escala básica, subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de agosto de 2016.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

TOLEDO: Ayuntamiento de Toledo: Abierto plazo instancias 4 plazas Bombero-Conductor

Bomber

Se publica en el BOE de 22 de julio de 2016 la convocatoria para proveer 4 plazas de Bombero-Conductor, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Servicio Extinción de Incendios, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 11 de agosto de 2016.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer: Obert termini d’instàncies Auxiliar Administratiu

shutterstock_228440362

Termini de presentació de sol·licituds: 10/08/2016
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Administració general

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
07/06/2016 DOGC 7136 Oferta pública
10/06/2016 BOPB 0 Oferta pública
11/07/2016 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
21/07/2016 DOGC 7167 Convocatòria
21/07/2016 BOE 175 Convocatòria

Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

TARRAGONA: Ajuntament de Tarragona: Obert termini 12 places Agent Policia Local

Guardia Urbana

Termini de presentació de sol·licituds: 10/08/2016
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permisos de conduir A, A2 i B
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
05/07/206 BOPT 127 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
07/07/2016 DOGC 7157 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
21/07/2016 BOE 175 Convocatòria.

Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

 

PALENCIA: Diputación Provincial de Palencia: Abierto plazo instancias Técnico de Administración General

shutterstock_119766679

En el BOE de 21 de julio de 2016 se publica la convocatoria para proveer, entre otras, 1 plaza de Técnico de Administración General, subescala A) Técnica, clase Técnicos de Administración General, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 10 de agosto de 2016.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Consell Comarcal del Bages: 2 places Educador social

turismo2

Termini de presentació de sol·licituds: 04/08/2016
Tipus de personal: Laboral
Grup de titulació: S Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Sistema de selecció: Concurs oposició
Altres requisits: Nivell C1 de català / Permís de conduir B
Matèries: Serveis socials

 

 Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
14/07/2016 BOPB 0 Convocatòria
14/07/2016 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
15/07/2016 DOGC 7163 Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones