Producto añadido a la cesta
Qüestionaris Zelador-a Institut Català de la Salut
Añadir al carrito
Qüestionaris Zelador-a Institut Català de la Salut

Qüestionaris Zelador-a Institut Català de la Salut

Fecha de edición: 08/06/23

Nº de páginas: 180

ISBN: 978-84-1116-549-5

31,00
TESTS DE TEMES
Tema 1. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats
Tema 2. Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d'atenció primària a l'Institut Català de la Salut. Facturació a tercers: supòsits i conceptes susceptibles de facturació. Normes bàsiques de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes
Tema 3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i la confidencialitat.
Tema 4. Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d'arxiu i documentació. Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics
Tema 5. Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word, edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pagina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibre, formules i funcions, finestres
Tema 6. Prevenció de riscos laborals: riscos a l'àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l'ergonomia: manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Situacions de violència.

SIMULACRES D'EXAMEN
Simulacre d'Examen 1
Simulacre d'Examen 2
Simulacre d'Examen 3
Simulacre d'Examen 4
Simulacre d'Examen 5

Sinopsis

Té a les seves mans la nova edició del volum de Qüestionaris de Zelador/a, vàlid per a la preparació de les proves d’accés a aquesta categoria de l’Institut Català de la Salut, que es complementa amb el Temari Específic de Zelador/a i el Temari Transversal, editat per a les diferents categories de l’ICS.
El llibre ofereix diferents tipus de qüestionaris basats en el contingut del programa oficial, publicat per la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (DOGC núm. 8823, del 30/12/2022). Aquests es distribueixen en Tests de Temes i Simulacres d’Examen.
Amb 400 preguntes tipus test, constitueix una eina complementària fonamental per a la superació de les proves a què va dirigit. En pàgines interiors disposa de la informació per a accedir a la versió online d’aquest qüestionari.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!