Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria ICS. Promoció Interna

Sanidad

Datos básicos

Oposición
Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria ICS. Promoció Interna
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2016
Titulación requerida
Diplomatura Infermeria
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
22-12-2016 | DOGC | Más información
Plazas187 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 23-12-2016 hasta 21-01-2017

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación10-03-2017
Fecha reclamacionesdesde 13-03-2017 hasta 24-03-2017
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación28-04-2017
Más información Enlace

Ejercicios

Primera prova i Tercera prova
Segona prova
11-06-2017
28-10-2017
Fase de concurso
Modificació del barem de mèrits (DOGC 16-07-2018)
Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits (al·legacions fins al 12-12-2018)

Resoluciones del tribunal

DOGC 30/03/2017: Composició dels Tribunals

DOGC 18/05/2017: Modificació Tribunals

Web ICS: Aspirants que han superat l'oposició

Observaciones

Es publica en el DOGC de 7 de desembre de 2016, Acord pel qual s'autoritza l'aprovació de convocatòries específiques de promoció interna i es modifica el Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut per al període 2016-2020.

S'autoritza la convocatòria de les següents categories i places:

 • 187 places de Diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria
 • 57 places de Diplomat/ada sanitari/ària especialista d'infermeria obstètrica i ginecològica
 • 16 places de Diplomat/ada sanitari/ària de fisioteràpia
 • 19 places de Tècnic/a de grau superior sanitari/ària de laboratori diagnòstic clínic
 • 38 places de Tècnic/a superior de funció administrativa
 • 57 places de Tècnic/a de gestió de funció administrativa
 • 25 places de Treballador/a social
 • 191 places d'Auxiliar administratiu/iva
 • 124 places d'Administratiu/iva

CONVOCATÒRIES PROMOCIÓ INTERNA ICS

Categories a convocar:

 • Auxiliar administratiu
 • Administratiu
 • Tècnic de Gestió de la Funció Administrativa
 • Tècnic Superior de la Funció Administrativa
 • Fisioterapeutes
 • Llevadora
 • DUI
 • Treballadora Social
 • Tècnic Superior de Laboratori

Criteris per a poder presentar-se:

 • Tenir plaça en propietat
 • Portar més de 2 anys en actiu
 • Tenir la titulació corresponent

Els auxiliars administratius, en cas que portin més de 5 anys en aquesta categoria, es poden presentar a la categoria d'Administratiu encara que no tinguin la titulació corresponent.

Temaris: No hi haurà part transversal per a cap categoria. Els temaris es basaran en l'activitat que diàriament realitzen aquestes categories, com ara protocols i continguts publicats a la Intranet de l'ICS de funcionament intern, etc...Està pendent de concretar-se.

Proves: Hi haurà tres proves.

 • La 1a prova constarà de dues subproves: test i cas pràctic. Se sumaran les notes de totes dues proves i per superar la prova s'haurà d'obtenir una nota de suficiència que és mínim la meitat de la nota de la puntuació màxima que es pot obtenir entre ambdues proves. Sense comptar aquesta nota de suficiència, no hi haurà nota de tall.
 • La 2a prova serà el coneixement de la llengua catalana (per a aquelles persones que no tinguin el nivell C o en el cas dels Tècnics de Laboratori el nivell B).
 • La 3a prova constarà de dues subproves: test estandaritzat de competències i cas pràctic competencial sobre la base del quadre competencial que l'ICS va publicar per a les oposicions que actualment està en marxa.
  Aquesta 3a prova no serà eliminatòria, donarà punts a l'opositor.

Calendari previst:

 • Novembre 2016 (publicació convocatòria).
 • Desembre 2016 (publicació llistes d'admesos i exclosos)
 • Gener 2017 (llistes definitives).
 • Març 2017 (Examen).
 • Maig 2017 (Presentació de Mèrits).
 • Juliol 2017 (Incorporació)

Barem:

 • Serveis prestats a l'ICS
 • Formació acadèmica
 • Formació Continuada realitzada per l'ICS
 • Coneixements de llengua catalana
Página web de l'Institut Català de la Salut

Temari per a la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2)

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb coneixements, habilitats i actituds en activitats de promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació de la salut des del punt de vista de la infermeria, amb visió integral que respecti els principis ètics, morals i culturals de la persona.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional d'infermeria i saber aplicar-les d'acord amb els estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

 1. Tenir cura de la persona, la família i la comunitat
  1. Conèixer i incorporar a la pràctica els aspectes ètics de la prestació de cures, el codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera.
  2. Conèixer i saber aplicar el desenvolupament teòric infermer, els fonaments teòrics i metodològics disciplinaris, el procés d'atenció d'infermeria i els llenguatges clínics.
  3. Aconseguir en la relació terapèutica una comunicació efectiva mitjançant tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Saber aplicar estils de comunicació en la comunicació verbal i no verbal i saber gestionar la comunicació en situacions de crisi.
  4. Conèixer i saber aplicar els aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa.
  5. Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut social, pública i comunitària i promoure la salut i l'autonomia del pacient. Desenvolupar també accions dirigides a la prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conèixer el concepte de cronicitat.
  6. Conèixer els factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Saber identificar els aspectes específics de l'atenció a la salut dels infants i adolescents, i els aspectes específics de l'atenció a la salut dels ancians.
  7. Saber valorar la salut familiar, la dinàmica, el funcionament i els rols familiars. Conèixer els atributs de la família funcional/disfuncional i conèixer les teories sobre vinculació afectiva.
 2. Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc
  1. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en situacions d'urgència o emergència.
  2. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l'embaràs, part i puerperi.
  3. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris.
  4. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l'aparell reproductor.
  5. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o endocrinològics.
  6. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i esquelètics.
  7. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris.
  8. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics.
  9. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris.
  10. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema immunitari.
  11. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials, otorinolaringològics i/o oftalmològics.
  12. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes multiorgànics/multisistèmics.
  13. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social.
  14. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal.
  *Procés de cures (...) inclou com a mínim els coneixements d'anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació.
 3. Ajudar el pacient en el compliment del tractament i saber fer-lo partícip
  1. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació sanitària. Conèixer i saber aplicar els models d'intervenció educativa per a la salut, els mètodes i procediments educatius, els conceptes i indicadors de seguiment i compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut.
  2. Conèixer i saber aplicar les bases de la farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats, accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Saber administrar els medicaments i fer les cures associades a l'administració de medicaments: conèixer i saber aplicar les tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o post– administració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la medicació.
  3. Conèixer les tècniques en nutrició i dietètica. Saber indicar l'administració de dietes terapèutiques i la nutrició artificial. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació nutricional.
  4. Conèixer i saber aplicar les intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures.
 4. Contribuir a garantir la seguretat del pacient i gestionar el procés assistencial
  1. Conèixer i saber aplicar els principis d'asèpsia i esterilització. Saber desenvolupar accions conduents a la prevenció i abordatge de la infecció nosocomial i de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària. Conèixer i saber aplicar les mesures d'aïllaments i les precaucions que cal aplicar.
  2. Conèixer els programes de seguretat clínica, la teoria de l'error humà en l'atenció de la salut i els conceptes de seguretat clínica. Conèixer el sistema de prevenció d'errors i d'esdeveniments adversos.
  3. Prevenir les caigudes i disminuir les lesions. Conèixer i saber aplicar el sistema de seguretat farmacològica i transfusional, el sistema de seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conèixer i saber determinar l'eficàcia de la conciliació de medicació.
 5. Facilitar el procés d'adaptació i saber gestionar l'afrontament al nou estat de salut
  1. Conèixer i saber aplicar les teories de l'estrès i l'afrontament, i els mecanismes i estratègies d'adaptació i afrontament.
  2. Conèixer el procés d'adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Saber valorar, diagnosticar i abordar els problemes i complicacions associades amb els processos d'afrontament i intervencions de suport.
  3. Saber fer intervenció d'atenció a la família/cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de fragilitat. Saber identificar les necessitats per fer l'adaptació i afrontament del cuidador/família. Saber prevenir la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Saber valorar, diagnosticar i intervenir en aquest àmbit.
  4. Conèixer el procés de dol i saber detectar el dol funcional i el dol disfuncional.
 6. Perfil competencial
  1. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.