Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Subalterns Ajuntament de Barcelona

Oficios

Nombroses places a convocar

Estan pendents de convocatòria 102 places, que corresponen a:

Es va acordar el passat mes de desembre en la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Barcelona, que el total de places a convocar es farà en dues convocatòries, un l'any 2019 i un altre l'any 2020 [+ Info].

Retribucions

El salari mensual ronda els 1.400 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Borsa de Treball

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu (suma de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs de mèrits).

Datos básicos

Oposición
Subalterns Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Certificat escolaritat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo15-01-2019 | DOGC | Más información
Plazas102 plazas
Segon la convocatoria anterior

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici (obligatori i eliminatori)

Qüestionari tipus test amb respostes alternatives, referides al contingut dels temes 1 a 5 del temari. Aquest exercici es valorarà de 0 a 24 punts i per superar-la s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 12 punts.

Segon exercici (obligatori i eliminatori)

Primera prova: coneixements de llengua catalana, per a les persones aspirants que no estiguin exemptes. Consta de dues parts obligatòries:

 • 1ª: S'avaluarà el domini dels coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • 2ª: S'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant una conversa sobre temes generals.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Segona prova: coneixements de llengua castellana (per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no estén exempts). Redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Tercer exercici (obligatori i eliminatori)

Qüestionari tipus test amb respostes alternatives, referides al contingut dels temes 6 a 10 del temari. Aquest exercici es valorarà de 0 a 18 punts i per superar-la s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 9 punts.

Quart exercici (obligatori i no eliminatori)

Per a avaluar les característiques personals, professionals i/o les competències requerides per l'òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria: un o varis sistemes d'avaluació (proves aptitudinals, de personalitat, qüestionaris psicotècnics, entrevistes, etc...) El valor màxim d'aquest exercici serà de 8 punts.

FASE DE CONCURS

Valoració de mèrits

Màxim 25 punts

 • 1) Experiència professional en funcions anàlogues a les de la plaça a proveir: 21 punts màxim.
 • 2) Altres activitats: 4 punts màxim.

TEMARI SUBALTERN/A (Gaseta Municipal de Barcelona 29-10-2018)

 1. El Consorci d’Educació de Barcelona. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
 2. El sistema educatiu. L’organització escolar. El Consell Escolar. L’equip directiu. El claustre. El personal d’administració i serveis.
 3. Les funcions del subaltern/a en els centres docents.
 4. Nocions bàsiques a nivell d’usuari de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.
 5. Criteris d’actuació en casos d’emergència. Primers auxilis.
 6. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.
 7. L’Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern. Tipologia de les Administracions Públiques.
 8. L’atenció ciutadana a l’Ajuntament de Barcelona. Canals d’atenció ciutadana. Els telèfons d’informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona.
 9. L’Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l’organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
 10. El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona (2015-2019).

Subalterns Ajuntament de Barcelona

 • Temari i Qüestionari Subalterns Ajuntament de Barcelona

  Temari i Qüestionari Subalterns Ajuntament de Barcelona

  45€
 • Estatut d´Autonomia de Catalunya

  Estatut d´Autonomia de Catalunya

  10€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 55€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.