Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratiu Diputació de Barcelona. Promoció Interna

Datos básicos

Oposición
Administratiu Diputació de Barcelona. Promoció Interna
Organismo
Diputació de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2018
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo16-01-2018 | DOGC | Más información
Plazas72 plazas

Observaciones

Les 72 places corresponen a:

S'ha publicat les bases generals dels processos selectius per a la provisió de les places reservades a la promoció interna

Segons l'anterior convocatòria

Els processos tenen dues fases diferenciades: primera fase, d'oposició; segona, de concurs.

Fase d'oposició

Consta de tres proves obligatòries i eliminatòries:

Primera prova: és una prova teòrica de coneixements propis de l'especialitat professional de les places a proveir.

Segona prova: consisteix en un exercici de coneixements de català. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del procés. Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) (antic certificat de nivell de suficiència de català (C)) segons el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües o d'aquells que reconeix com a equivalents.

Tercera prova: consisteix en la resolució d'una activitat vinculada a l'àmbit d'actuació de les places convocades.

A l'efecte d'orientar el contingut de la primera i tercera prova previstes en la fase d'oposició, ambdues proves es basaran en els següents àmbits competencials:

  • GESTIÓ ADMINISTRATIVA: Elaboració de documentació administrativa. Processos administratius. Seguiment d'expedients.
  • TRACTAMENT I DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ: Identificació, anàlisi i selecció de la informació. Elaboració de materials de difusió. La protecció de dades. Transparència de l'activitat pública i accés a la informació.
  • ÚS I SUPORT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES: Utilització avançada dels programes informàtics d'ús corporatiu.
  • CONTRACTACIÓ: Gestió de la contractació administrativa, processos administratius associats. Normativa específica.
  • GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS: Funció pública. Gestió de nòmines i seguretat social, gestió del temps, gestió relacionada amb la selecció i la contractació de personal, gestió de la formació,..., processos administratius associats. Normativa específica.
  • GESTIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL: Gestió pressupostària, comptable, patrimonial i de tresoreria,..., processos administratius associats. Normativa específica.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.