Valencià C1 per a Oposicions

 

OBJECTIUS

La present proposta formativa proposa el desenvolupament d'accions dirigides al fet que els alumnes obtinguen els coneixements suficients per a poder superar la prova corresponent de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, concretament per al nivell C1.

De manera general, amb aquests cursos es pretén:

 • Desenvolupar les teues habilitats lingüístiques en activitats variades en classe utilitzant una gran varietat de material actualitzat.
 • Construir el teu vocabulari i millorar la teua pronunciació, accent i entonació.
 • Practicar la teua fluïdesa i valencià oral, treballant en parella o grups de conversa.
 • Obtindre una imatge clara del teu progrés per mitjà de tasques d'avaluació.

Així mateix, gramaticalment, el curs pretén:

 • Desenvolupar destreses en redacció per a diferents situacions.
 • Construir el teu vocabulari.
 • Millorar la teua capacitat d'organitzar les idees per escrit i enllaçades.

1. CONTINGUTS TEMÀTICS I COMUNICATIUS

  1. Relacions personals i socials
  2. Habitatge, llar i entorn
  3. El món del treball
  4. Alimentació i dieta
  5. Temps lliure, oci i viatges
  6. Mitjans de comunicación
  7. Salut, cures físiques i assistència social
  8. Cultura i activitats artístiques
  9. Activitats comercials i transaccionals
  10. Educació i formació continuada
  11. Economia, indústria, ciència i tecnología
  12. Medi físic i clima
  13. Entorn sociocultural i polític

2. CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

 1. Fonètica, elocució i ortografia
  1. Elocució i fonètica sintàctica: nivell avançat
  2. Síl·laba, diftong, hiat i vocals
  3. Accent, dièresi, guionet: nivell avançat
  4. Apostrofació i contracció: nivell avançat
  5. Consonants oclusives i labiodentals: nivell avançat
  6. Consonants alveolars: nivell avançat
  7. Consonants palatals: nivell avançat
  8. Consonants laterals i nasals: nivell avançat
  9. Consonants ròtiques i la h: usos avançats
  10. Convencions
  11. Entonació i comunicació no verbal.
 2. Morfosintaxi
  1. Substantius i adjectius
  2. Determinants
  3. Pronoms
  4. Quantificadors
  5. Preposicions
  6. Adverbis
  7. Conjuncions i altres connectors
  8. Verbs
 3. Lèxic i semàntica
  1. Vocabulari formal
  2. Expressions idiomàtiques i enunciats fraseològics d’ús freqüent
  3. Derivació: regles generals i principals excepcions
  4. Precisió lèxica i interferències lèxiques
  5. Relacions semàntiques
  6. Denotació i connotació
  7. Formació del lèxic
  8. Registres i varietats lingüístiques

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

PROGRAMA

1. CONTINGUTS TEMÀTICS I COMUNICATIUS

  1. Relacions personals i socials
  2. Habitatge, llar i entorn
  3. El món del treball
  4. Alimentació i dieta
  5. Temps lliure, oci i viatges
  6. Mitjans de comunicación
  7. Salut, cures físiques i assistència social
  8. Cultura i activitats artístiques
  9. Activitats comercials i transaccionals
  10. Educació i formació continuada
  11. Economia, indústria, ciència i tecnología
  12. Medi físic i clima
  13. Entorn sociocultural i polític

2. CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

 1. Fonètica, elocució i ortografia
  1. Elocució i fonètica sintàctica: nivell avançat
  2. Síl·laba, diftong, hiat i vocals
  3. Accent, dièresi, guionet: nivell avançat
  4. Apostrofació i contracció: nivell avançat
  5. Consonants oclusives i labiodentals: nivell avançat
  6. Consonants alveolars: nivell avançat
  7. Consonants palatals: nivell avançat
  8. Consonants laterals i nasals: nivell avançat
  9. Consonants ròtiques i la h: usos avançats
  10. Convencions
  11. Entonació i comunicació no verbal.
 2. Morfosintaxi
  1. Substantius i adjectius
  2. Determinants
  3. Pronoms
  4. Quantificadors
  5. Preposicions
  6. Adverbis
  7. Conjuncions i altres connectors
  8. Verbs
 3. Lèxic i semàntica
  1. Vocabulari formal
  2. Expressions idiomàtiques i enunciats fraseològics d’ús freqüent
  3. Derivació: regles generals i principals excepcions
  4. Precisió lèxica i interferències lèxiques
  5. Relacions semàntiques
  6. Denotació i connotació
  7. Formació del lèxic
  8. Registres i varietats lingüístiques

Datos básicos

Oposición
Valencià C1 per a Oposicions
Organismo
Genéricos
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Estado
Próxima Convocatoria

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test