Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Universitat Politècnica de Catalunya

Administración General
¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Universitat Politècnica de Catalunya
Organismo
Universidad Politècnica de Catalunya
Tipo de personal
Funcionario
Año
2017
Titulación requerida
Graduat escolar o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo13-12-2016 | DOGC | Más información
Plazas46 plazas

Tareas

 • Realització de diferents tràmits administratius, segons una normativa i un procediment definit.
 • Atenció i informació a usuaris.
 • Arxiu i control de documents
 • Mecanització de documents, informatització i tractament de dades.

Observaciones

Las 46 plazas ofertadas corresponden:
Segon la convocatoria anterior

FASE D'OPOSICIÓ

1r exercici:

Dues proves: qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test sobre els apartats A i B de competències tècniques si s'escau, prova escrita de coneixements de català

2n exercici:

Qüestions pràctiques referents al apartat C de competències tècniques

3r exercici:

Dues proves:
 • exercici pràctic de coneixements del processador de textos Word 2002 o OpenOffice 1.1
 • exercici pràctic de coneixements del full de càlcul Excel 2002 o OpenOffice 1.1

4t exercici:

Qüestionari de competències entrevista en català per tal de valorar les competencies personals d'adequació al perfil de les places (flexibilitat, esperit d'equip, comunicació, orientació a l'usuari…), els interesaos i la motivació vers l'àmbit funcional i el propi desenvolupament professional

FASE DE CONCURS

A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, s'han de valorar els serveis prestats a la UPC i al Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) desenvolupant les competències organitzatives del perfil genèric de l'escala fins a 18 punts a raó de 0.30 punts/mes. (3.60 punts per any)

Prova voluntària de coneixements d'anglès, fins a 2 punts: es valora mitjançant una prova escrita en forma de qüestionari d'aspectes gramaticals i de comprensió. La durada màxima d'aquesta prova és d'una hora i trenta minuts. Els punts obtinguts en aquesta fase no es poden emprar per superar els exercicis de la fase d'oposició.

Segon la convocatoria anterior

COMPETENCIES TÈCNIQUES I TEMARI

A. Marc legal general

 1. La Constitució Espanyola de 1978: Títol I. Dels drets i deures fonamentals.
 2. Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 3. Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny (BOE núm. 148, de 21 de juny de 2000), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques: de l'article 1 al 93 ambdós inclosos.
 4. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
 5. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC núm. 3437 de 24 de juliol de 2001)

  B. Marc legal d'àmbit universitari

 6. Llei d'universitats de Catalunya (LUC).
 7. Estatuts de la UPC.

  C. Organització del treball i atenció a l'usuari

 8. Planificació i organització del treball.
 9. Atenció i informació al públic i als usuaris.
 10. Comunicació oral i escrita El temari corresponent a l'apartat C es ven al Registre de la UPC, planta baixa de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona i a la resta dels Registres Públics de la UPC , que podeu consultar a l'adreça web http://www.upc.edu/web/patrimoni/registre/registres_pub.htm, al preu de 10 euros en efectiu, a partir del 4 de setembre.

  D. Ofimàtica

 11. Tractament de textos i full de càlcul

TEMARIS:

Tractament de textos: introducció, tractament de documents, edició de documents, disseny i visualització de documents, configuració de la pàgina, format de text i els paràgrafs, taules, ortografia i gramàtica, estils, inserció d'imatges, gràfics i objectes, plantilles, índexs i taules de contingut, combinació de correspondència.

Full de càlcul: introducció, llibres de treball (documents), format dels fulls de càlcul, edició, configuració de la pàgina, fórmules, funcions, gràfics i diagrames, tractament de llistes.

E. Anglès valorable

COMPETÈNCIES PERSONALS

Flexibilitat, esperit d'equip, assoliment, comunicació, organització, orientació a l'usuari i orientació a la millora.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.