Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

NOTICIAS

OPOSICIONES - 13-04-2021

Oposicions Administratiu Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona

oposicions Girona

 

La Xarxa local de municipis gironins de la Diputació de Girona (XALOC), ha aprovat la convocatòria i les bases, per torn lliure, de 6 places de suport administratiu (C1).

A Adams t'ajudem amb classes presencials a Girona per preparar les proves d'accés a la categoria d’Auxiliar i d’Administratiu de corporacions locals. Preparació vàlida per a tots els municipis de Catalunya.

>> Corporacions Locals Catalunya

 

A continuació, tens informació resumida sobre aquestes places convocades:

La jornada de treball ordinària és de 37,5 hores setmanals.

Quins requisits sol·liciten?
 • Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o titulació equivalent.
 • Nivell mitjà ACTIC/COMPETIC o equivalent
 • Nivell de català C1.
Funcions genèriques:
 • Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius que gestiona l’organisme, d’acord amb les instruccions rebudes i els models subministrats.
 • Ordenar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades, fulls de càlcul i altres aplicacions d’usuari per poder donar sortida a la tasca encomanada i a les necessitats que es presentin.
 • Realitzar atenció al públic (telefònica, telemàticament i, si escau, presencialment) referit al seu àmbit de treball, responent a aquelles consultes per a les quals està facultat/ada o derivant a la persona responsable.
 • Utilitzar els diferents programaris i equips d’oficina, per tal de donar resposta a les necessitats de l’àmbit d’adscripció.
 • Portar a terme altres funcions de caràcter similar que li siguin assignades.

El procés de selecció és el de concurs oposició. La fase d’oposició consta de:

 • Prova de català, per a les persones aspirants que no hagin acreditat el coneixement
 • Prova de coneixements teòrics: 40 preguntes tipus test
 • Prova pràctica: resolució de dos supòsits pràctics a escollir entre tres, relacionats amb el programa

Borsa de treball: les persones que hagin superat el procés selectiu (fase d’oposició) i que no obtinguin alguna de les places convocades, conformaran automàticament una borsa de treball d’acord amb la puntuació obtinguda en el concurs-oposició. 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Èxit dels nostres alumnes

Durant els últims anys hem preparat les proves d'accés per a les Borses d'Ocupació organitzades per treballar a l'Ajuntament de Girona per a Auxiliars Administratius i al XALOC per a Administratius. A més de les proves com a Administratiu de Gestió (funcionari) al Consell Comarcal de la Selva, amb gran èxit dels nostres alumnes:

Auxiliars Administratius Ajuntament de Girona (borsa) Administratius del XALOC (borsa)
16 aspirants aprovats eren alumnes d'ADAMS 21 aspirants aprovats eren alumnes d'ADAMS


Administratiu de Gestió del Consell Comarcal La Selva
El 68,75% dels aprovats són alumnes d'ADAMS

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test