NOTICIAS

OPOSICIONES - 24-03-2021

Necessites millorar en Psicotècnics?

Curs intensiu de preparació de la prova Psicotècnica exigida als processos selectius de les administracions públiques

psicotècnic

 

Vàlida per a GUB, Mosso d’Esquadra, Agent Rural, Bomber i Policia

 

Els processos selectius per accedir als cossos/escales de GUB, Mossos d’Esquadra, Agent Rural, Bomber Generalitat de Catalunya i Policia Local, entre altres, inclouen entre les proves a superar una prova aptitudinal que consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals.

Per superar aquesta prova organitzem classes per videoconferència en les quals es realitzaran test aptitudinals, adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals dels aspirants. Aquests tests inclouen exercicis de raonament espacial, aptitud verbal, numèrica i perceptiva.

La durada d'aquesta formació és de 15 hores a realitzar en tres dies consecutius:

Data inici: 13-04-2021

Data fi: 15-04-2021

Horari: Dimarts, Dimecres i Dijous, de 16 a 21 hores

Prepara't amb ADAMS Formació

>> Psicotécnico (genérico)

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test