Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

NOTICIAS

OPOSICIONES - 28-12-2018

La Generalitat de Catalunya aprova l'oferta parcial per a l'estabilització i consolidació amb més de 15.000 places

En torn lliure: 312 places per a Subalterns, 812 d'Auxiliar Administratiu, 239 d'Administratiu....

GenCat

 

La Generalitat de Catalunya havia aprovat la seva oferta parcial d’ocupació per a l’any 2017, places corresponents a la taxa de reposició (DOGC 20-04-2017) i havia fixat la taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació temporal en 29.973 places: 15.658 de cossos docents, 9.307 de personal estatutari i 5.008 de personal d’administració i tècnic, funcionari i laboral (DOGC 19-10-2017).

En el DOGC 28-12-2018 es publica l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017. L'oferta ascendeix a 15.018 places:

 • Personal funcionari: 4.323 places. Aquestes places es convocaran pel sistema de concurs oposició i valoració dels mèrits de la fase de concurs significarà el 40% de la puntuació màxima. En la fase de concurs dels processos selectius per a l'accés, pel sistema de torn lliure, als cossos i escales esmentats es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos i/o escala objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o equivalent. També es valoraran els serveis prestats en cossos o escales d'altres administracions amb funcions homologables, en el seu contingut tècnic i funcional, als cossos o escales objecte de convocatòria.
 • Personal laboral: 685 places. Les convocatòries no es publicaran fins que no hagin estat resolts els concursos de canvi de destinació, la qual cosa podrà implicar la necessitat d'adequar els llocs de treball objecte de convocatòria.
 • Personal docent no universitari: 10.010 places

Destaquem algunes places ofertades per a personal funcionari, en torn lliure:

 • 239 places Cos Administratiu de la Generalitat
 • 812 places Cos Auxiliar d’Administració de la Generalitat
 • 312 places Subalterns
 • 173 places Treball Social
 • 120 places Treball Social, àmbit d’execució penal
 • 255 places Educació Social
 • 87 places Educació Social, àmbit d’execució penal
 • 172 places Cos de Gestió d’administració general
 • 418 places Cos superior d’administració general (totes les opcions)

I en promoció interna:

 • 196 places Cos Administratiu de la Generalitat
 • 141 places Cos de Gestió d’administració general
 • 342 places Cos superior d’administració general (totes les opcions)

A aquestes places, cal afegir les places incloses en l'oferta ordinària per a l'any 2017, pendents de convocatòria. Destaquem algunes places:

 • 390 Administratius: 214 places torn lliure i 176 de promoció interna
 • 210 Cossos Especials: advocacia, enginyeries, arxivística, biblioteconomia...
 • 50 Agents Rurals
 • 301 Educació social, àmbit d'execució penal

Prepárate con ADAMS Formación

>> Administratius Generalitat de Catalunya

>> Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya

>> Subalterns Generalitat de Catalunya

>> Cos Superior Generalitat de Catalunya

>> Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit General

>> Gestió Generalitat de Catalunya

>> Cossos especials Generalitat de Catalunya. Temari Comú

>> Execució Penal Generalitat de Catalunya

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test