Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

NOTICIAS

OPOSICIONES - 12-11-2019

Convocades 760 places de Cos Superior i 151 places del Cos Subaltern amb discapacitat intel·lectual de la Generalitat de Catalunya

Sol·licituds fins al dia 11 de desembre 2019

oposicions Cos Superior

 

La Generalitat de Catalunya publica dos convocatòries en el DOGC de 12 de novembre de 2019:

760 places de Cos Superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1).

La distribució de les 760 places serà:

 Opció Torn lliure Torn lliure discapacitat Torn de promoció interna Torn de promoció interna discapacitat
General 252 12 204 12
Jurídica 100 5 80 5
Econòmica 16 1 12 1
Prevenció 17 1 15 1
Medi ambient 13 1 11 1

 

Pots matricular-te en classes presencials, curs online i adquirir els nostres llibres aquí

Les places reservades a les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades que no es cobreixin s'acumularan en primer lloc a les no reservades de la mateixa opció i mateix torn; en segon lloc, a les reservades de la mateixa opció de l'altre torn; i finalment a les no reservades de la mateixa opció d'aquest darrer torn.

Les persones aspirants poden participar en més d'una opció, indicant clarament a l'apartat corresponent de la seva sol·licitud l'ordre de preferències.

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de novembre a l'11 de desembre de 2019, tots dos inclosos.

S’ha de presentar una única sol·licitud d’admissió en el procés selectiu.

La sol·licitud permet annexar la documentació acreditativa d’alguns dels requisits de participació en el procés.

Les bases estableixen que les proves s'iniciaran a partir del dia en què es compleixin tres mesos de la publicació de la convocatòria en el DOGC, no obstant això, la Generalitat de Catalunya ha anunciat en la seva pàgina web que la primera prova es farà a partir del segon semestre de 2020.

El procediment de selecció és el de concurs oposició. La fase d'oposició està constituïda per:

  • Primera prova. Consta de tres exercicis.
   • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari:
    • per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives
    • per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, qüestionari de 45 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives<

En el supòsit que hi hagi més de 2.090 persones aspirants amb una puntuació igual o superior a 10 punts, la puntuació mínima per superar l'exercici i, per tant, per ser declarat apte/a, és l'obtinguda per la persona aspirant situada per ordre de puntuació en la posició 2.090, la puntuació de la qual constituirà la nota de tall. En cas d'empat en la nota de tall, el nombre de persones aspirants aptes d'aquest exercici serà superior a 2.090 en el nombre de persones empatades, en tant que superen l'exercici les persones que obtenen aquesta nota de tall.

  • b) Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari:
   • per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu
   • per a les persones que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre 8 preguntes de resposta breu.
  • c) Tercer exercici: test de competències professionals. Qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos convocat, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil.
 • Segona prova. Prova específica de cada opció i es convocarà de manera separada per a cada opció per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar.
  • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari. Qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives sobre el contingut de la part específica del temari de l'opció corresponent
  • b) Segon exercici: supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part comuna i de la part específica corresponent a cada opció, d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l'escala convocada. Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l'escala i opció, i les competències professionals del cos convocat.
 • Tercera prova:
  • Primer exercici: coneixements de llengua catalana
  • Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

Les retribucions anuals mínimes per a l'any 2019 ascendeixen a uns 29.300 euros bruts (+Info)

151 places de l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració reservat a persones amb discapacitat intel·lectual.

Segons fonts sindicals, pel que fa al procés de subalterns de 312 places, es preveu convocatòria al mes de novembre o al primer trimestre de 2020.

Comença ja a preparar les proves de Subalterns amb les nostres classes presencials i/o amb els nostres llibres. Al següent enllaç tens tota la informació

¡T'oferim la nostra experiència i èxit en la preparació de les oposicions al Cos Superior!
Cos Superior de la Generalitat de Catalunya
En les darreres convocatòries de Cos Superior, el 45,52% dels aprovats de torn lliure i el 40% de promoció interna van ser alumnes d'ADAMS Formació.
Els nostres alumnes estaven entre els cinc primers llocs en tots els àmbits

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test