Barcelona:Novetats sobre les bases del concurs oposició

Post Reply
User avatar
ADAMS
Master Memmber
Master Memmber
Posts: 13193
Joined: Mon Feb 11, 2013 4:43 pm

Barcelona:Novetats sobre les bases del concurs oposició

Post by ADAMS »


Finalment s'ha signat l'acord de les bases de els processos d’estabilització i la promoció interna per a l’any 2023. S'ha introduït algun canvi en relació amb allò que havíem informat fa uns dies. Així, en el procés per a personal amb contracte o nomenament d’interinatge posterior al 31 de desembre de 2017, es redueix el temari i realitzaran la mateixa prova de cas pràctic que el concurs oposició del personal amb contracte o nomenament entre 1 de gener de 2016 i 31 de desembre de 2017 >> http://bit.ly/3tUHxt1
Post Reply