Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

SSCE01 Anglès A1

DATOS DEL CURSO

Duración: 190 Horas

Modalidad: Presencial

El próximo curso empieza:

05-10-2020
Logo Consorci

Requisitos

 • Dirigit a Treballadors/es en situació d'atur de Catalunya
 • Disposar d'una de les següents titulacions:
  • 2n curs d' ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics i professionals

Programa del curso

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
Continguts léxico-semàntics
 1. Ampliació del vocabulari relacionat amb: Identificació personal. Habitatge, llar i entorn. Activitats de la vida diària. Temps lliure i oci. Viatges. Relacions humanes i socials. Educació i formació de centres. Compres i activitats comercials. Béns i serveis. Llengua i comunicació. Ciència i tecnologia. Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics. Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on / off). Falsos amics d'ús freqüent (large, honest). Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.
Continguts gramaticals
 1. Oració. Ordre dels elements. Oracions exclamatives. Oracions de relatiu. Especificatives. Subordinació. Subordinació nominal amb verbs freqüents. Subordinació. 2. Noms i adjectius. 3. Determinants. Interrogatius. Indefinits més freqüents. Numerals cardinals fins a quatre dígits i ordinals fins a dos dígits. Partitius més comuns. Altres determinants. 4. Pronoms. 5. Verbs 6. Adverbis 7. Enllaços. Preposicions. Conjuncions d'ús molt freqüents
Continguts ortogràfics
 1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1: L'alfabet / els caràcters. Representació gràfica de fonemes i sons. Ús dels caràcters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva. Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió. Ortografia de paraules estrangeres. Estructura sil•làbica. Divisió de paraules al final de línia.
Continguts fonètics i fonològics
 1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb més dificultat. Fonemes vocàlics de més dificultat: / i: / cheap, / I / xip, / æ / hat, / λ / cup. El so / ? / about. Fonemes consonàntics de més dificultat. Pronunciació de nLes terminacions - (e) si -ed
COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
 1. En aquest nivell s'amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, refermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds i diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts socioculturals s'aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives. S'inclouen en aquest nivell les àrees següents de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi.
COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
Continguts funcionals
 1. Actes assertius. Actes compromisius. Actes directius. Actes fàctics i solidaris. Actes expressius
Continguts discursius
 1. COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu. Tipus i format de text. Varietat de llengua. Registre. Tema: enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d'estructures sintàctiques. Selecció de contingut rellevant. Context espai-temporal. COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

El próximo curso empieza:

05-10-2020

Cursos Similares

(ADGD0308) Activitats de Gestió Administrativa

Presencial

Próxima fecha: 2020-09-01
Lugar: Barcelona

(ADGD0208) Gestió Integrada dels Recursos Humans

Presencial

Próxima fecha: 2020-09-01
Lugar: Barcelona

Síguenos en:

TAMBIÉN PUEDES FORMARTE EN...

SSCE02 Anglès A2 Duración: 190 Horas Fecha: 2020-09-29

BOLETÍN CURSOS GRATUITOS

Suscríbete a nuestras Newsletters, y recibe toda la información directamente en tu e-mail

Al enviar, acepto la política de privacidad