Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Prevenció de Riscos Laborals (mòdul bàsic)

DATOS DEL CURSO

Duración: Horas

Modalidad:

Logo Consorci

Curs Transversal

Requisitos

 • Dirigit a Treballadors/es de Catalunya

Objetivos

 • Comprendre el significat dels conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals
 • Relacionar les condicions de treball amb l'avaluació de riscos laborals.
 • Conèixer les fases del procés de valoració de les condicions de treball.
 • Conèixer els factors de risc als quals està sotmès un treballador en la seva empresa
 • Conèixer els factors de risc laboral existents.
 • Conèixer cadascun dels factors de risc derivats del treball.
 • Distingir entre els accidents de treball i els no laborals.
 • Conèixer el concepte legal i els grups de malalties professionals.
 • Conèixer els factors clau a analitzar després d'un accident laboral.
 • Analitzar altres patologies derivades del treball.
 • Diferenciar el marc normatiu d'àmbit nacional del marc normatiu d'àmbit internacional, en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Identificar les obligacions bàsiques de l'empresari en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Conèixer les obligacions bàsiques del treballador en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Distingir els elements que conformen el dret a la protecció de la seguretat i salut en el treball.
 • Conèixer els principals riscos dels llocs de treball.
 • Conèixer els principals riscos de les eines de treball i les actuacions per evitar-los.
 • Conèixer els principals riscos elèctrics i les normes bàsiques de prevenció.
 • Conèixer els principals riscos i mètodes d'extinció.
 • Conèixer els principals riscos químics i accions preventives enfront dels mateixos.
 • Conèixer la senyalització en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • Definir les qüestions ambientals que poden produir riscos ambientals.
 • Conèixer els efectes del soroll i els principals sistemes de protecció enfront del mateix.
 • Conèixer els efectes de les vibracions i el mètode més efectiu per reduir el risc enfront de les mateixes.
 • Analitzar la importància de l'ambient tèrmic.
 • Definir els riscos i contaminants biològics.
 • Conèixer i definir els factors de riscos psicosocials.
 • Analitzar i comprendre el concepte de càrrega de treball.
 • Distingir entre la càrrega de treball física i la mental.
 • Conèixer les formes de prevenir la fatiga.
 • Conèixer les causa i formes d'evitar la insatisfacció laboral.
 • Conèixer i distingir els sistemes elementals de control de riscos.
 • Conèixer els sistemes o elements de protecció col·lectiva.
 • Conèixer què són els denominats EPI o Equips de protecció Individual.
 • Conèixer les obligacions tant de l'empresari com dels treballadors en relació amb els EPI.
 • Identificar els objectius bàsics que han de contemplar-se en el Pla d'emergència i evacuació.
 • Conèixer les actuacions que ha de dur a terme per l'empresari, com a responsable principal de la prevenció de riscos dins de l'empresa.
 • Diferenciar les funcions del personal que compon els equips d'emergència i identificar cadascun d'ells.
 • Conèixer que la vigilància de la salut dels treballadors és una de les obligacions bàsiques de l'empresari.
 • Conèixer els casos en els quals l'empresari pot obligar al treballador a sotmetre's a un reconeixement mèdic.
 • Conèixer les limitacions que tenen els reconeixements mèdics i/o els controls de salut.
 • Identificar els factors de risc existents en els treballs en oficines i activitats de comerç, així com les mesures preventives a adoptar.
 • Distingir els riscos laborals dels treballs en activitats d'hostaleria, tant el personal de gerència i administració com el personal de menjadors i cuines.
 • Conèixer els riscos derivats del sector del transport i les mesures preventives en relació a manipulació de càrregues i períodes de descans.
 • Distingir entre els Organismes Públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball.
 • Conèixer les funcions i òrgans de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball.
 • Conèixer les funcions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Conèixer les funcions i òrgans de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Conèixer les funcions i òrgans de l'Organització Internacional del Treball.
 • Diferenciar les fases en la prevenció de riscos laborals
 • Identificar les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Elaborar un mapa de riscos i identificar els elements integrants del pla de prevenció de riscos laborals.
 • Conèixer l'obligació de l'empresari d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral una sèrie de documentació sobre els riscos laborals.
 • Conèixer les dades que ha de contenir aquesta documentació
 • Saber que l'empresari ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis.
 • Conèixer en què consisteixen els primers auxilis i les pautes d'actuació davant els mateixos.
 • Saber què mesures prendre o quin tractament seguir davant una ferida, una hemorràgia, una cremada, una intoxicació, una ennuegada, una contusió, un esquinç, etc.

Programa del curso

 1. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc
 2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i els malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
 3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
 4. Riscos lligats als condicions de seguretat
 5. Riscos lligats al medi-ambient de treball
 6. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
 7. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
 8. Plans d'emergència i evacuació
 9. El control de la salut dels treballadors
 10. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa
 11. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
 12. Organització del treball preventiu: rutines bàsiques
 13. Documentació: recollida, elaboració i arxiu
 14. Primers auxilis

Cursos Similares

Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries

OnLine

Próxima fecha: 2020-09-16
Lugar: OnLine

Gestió de l'Estrès (general)

OnLine

Próxima fecha: 2020-09-22
Lugar: OnLine

Síguenos en:

TAMBIÉN PUEDES FORMARTE EN...

Nòmines i Seguretat Social I Duración: 30 Horas Fecha: 2020-09-18
Actualització Socio-Laboral Duración: 15 Horas Fecha: 2020-09-23

BOLETÍN CURSOS GRATUITOS

Suscríbete a nuestras Newsletters, y recibe toda la información directamente en tu e-mail

Al enviar, acepto la política de privacidad