Nòmines i Seguretat Social I

DATOS DEL CURSO

Duración: Horas

Modalidad:

Logo Consorci

Curs adreçat a persones treballadores, impulsat i gestionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, qui promou la qualificació i la formació professional per a l’ocupació (FPO). Es pretén facilitar la millora de les competències professionals dels treballadors i adaptar-les a les demandes del mercat laboral. En el web del Consorci es pot consultar l’oferta formativa de formació contínua a tot el territori de Catalunya.

Requisitos

 • Dirigit a persones en atur, treballadors i autònoms de Catalunya

Objetivos

Objectius generals:
 • Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
 • Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d'una aplicació.
Objectius específics:
 • Comprendre la relació entre salari i treball.
 • Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència.
 • Identificar la utilitat del full de salari.
 • Conèixer els diferents apartats del full de salari.
 • Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
 • Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)
 • Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
 • Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
 • Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
 • Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
 • Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

Programa del curso

 1. La Seguretat Social: conceptes generals.
  1. Introducció: la Seguretat Social.
  2. Estructura i contingut de la Llei General de la Seguretat Social.
  3. Composició del sistema i camp d'aplicació.
  4. El Règim General.
  5. Règims Especials.
  6. Supòsit especial dels socis treballadors i membres de l'òrgan d'administració de les societats mercantils capitalistes.
  7. Entitats gestores de la Seguretat Social.
 2. Inscripció d'empreses en la Seguretat Social i alta/baixa de treballadors.
  1. Inscripció d'empreses en el Règim General de la Seguretat Social.
  2. Afiliació de treballadors.
  3. Transmissió de dades a través del sistema RED i del Sistema de Liquidació Directa (SILTRA).
 3. La cotització en el Règim General de la Seguretat Social.
  1. Concepte i dinàmica de la cotització.
  2. Subjectes obligats i subjectes responsables.
  3. Determinació a la base de cotització.
  4. Càlcul de la base de cotització per contingències comunes.
  5. Càlcul de la base de la cotització per accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional.
  6. Tipus de cotització.
  7. Les quotes.
  8. Cotització durant les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat.
  9. Cotització dels contractes a temps parcial.
  10. Cotització en situació de més d’una feina.
  11. La cotització dels contractes per a la formació i l'aprenentatge.
  12. Cotització mitjançant liquidacions complementàries.
  13. Peculiaritats en la cotització dels Règims Especials integrats a partir d'1 de gener de 2012 en el Règim General: Agrari i Empleats de Llar.
  14. La recaptació.
  15. La liquidació de les quotes: el fitxer de Conceptes Retributius Abonats (CRA) i els documents de cotització.
  16. Instruccions per a la confecció dels documents de cotització.
  17. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes del Règim General de la Seguretat Social.
 4. L'acció protectora.
  1. Introducció (art. 41 CE i arts. 42, 44 i 155 i següents TRLGSS).
  2. La incapacitat temporal.
  3. La maternitat.
  4. Altres prestacions relacionades amb la maternitat.
  5. La incapacitat permanent.
  6. La jubilació: concepte i règim jurídic.
  7. La protecció per desocupació.
  8. Les prestacions derivades de mort i supervivència (arts. 216 a 234 TRLGSS).
 5. Règim General de treballadors autònoms.
  1. Camp d'aplicació.
  2. Afiliació, altes i baixes.
  3. Cotització.

Cursos Similares

Mindfulness

Presencial

Próxima fecha: 2023-02-08
Lugar: Barcelona

Programació Neurolingüística

Presencial

Próxima fecha: 2023-02-14
Lugar: Barcelona

Síguenos en:

TAMBIÉN PUEDES FORMARTE EN...

Neuromàrqueting Duración: 30 Horas Fecha: 2023-02-03
Motivació dels Alumnes a l'Aula Duración: 30 Horas Fecha: 2023-02-14

BOLETÍN CURSOS GRATUITOS

Suscríbete a nuestras Newsletters, y recibe toda la información directamente en tu e-mail

  Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. (“ADAMS”) tratará sus datos para enviarle nuestro newsletter y comunicaciones. El darse de alta en nuestra newsletter implica a su vez, darse de alta en nuestro servicio de mailing para mantenerle informado de las últimas novedades sobre nuestros servicios. Conozca en que consiste dicho servicio en nuestra política de privacidad haciendo clic aquí. Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es.

Redes Sociales