CATALUNYA: Institut Català de Salut: plantilla provisional (promoció interna)

servicios de salud

A la pàgina web de l’ICS s’han publicat diligències del tribunal qualificador de les convocatòries de promoció interna, per les quals es dóna publicitat a les plantilles dels exercicis i obre un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions (fins al dia 13 de juliol)en les categories de:

  • Administratiu/iva
  • Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria
  • Auxiliar Administratiu/iva
  • T. Social
  • Laboratori
  • Llevador/a
  • Fisioteràpia