CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Auxiliar d’Infermeria – Llista definitiva de persones admeses

Es publica a la pàgina web de l’ICS la llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convoctòria específica per proveis places bàsiques de la categoría de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria.

Data de realització de l’examen: 2 de juny de 2019 i no el 28 d’abril de 2019 com estava previst

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d’Infermeria ICS

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Zelador – Plantilla provisional

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1er exercici (test de 45 preguntes) i del 3r exercici (3 supòsits pràctics amb un total de 25 preguntes) de Zelador/a (examen realitzat el dia 10 de març de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (que s’iniciarà el dia 12 de març de 2019 i finalitzarà el dia 25 de març de 2019, ambdós inclosos).

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Zelador Institut Català de la Salut

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Auxiliar Administratiu – Llista definitiva de persones admeses

Es publica a la pàgina web de l’ICS la llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convoctòria específica per proveis places bàsiques de la categoría d’auxiliar administratiu/va.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Auxiliar Administratiu Institut Català de la Salut

CELADORES: Exámenes oficiales

El domingo 10 de marzo de 2019 se realizará el ejercicio de la fase de oposición para la categoría de Celador/a en distintos Servicios de Salud.

¿Quieres conocer qué examenes se han realizado en anteriores convocatorias en cada Servicio de Salud?

Aquí puedes encontrar los exámenes realizados en las últimas convocatorias:

CASTILLA-LA MANCHA

Cuestionario de examen

Plantilla correctora definitiva

 

ANDALUCÍA

Cuestionario de examen

Plantilla de respuestas definitiva

 

ARAGÓN

Cuestionario de examen. Modelo A

Plantilla Respuestas Examen Modelo A

 

Cuestionario de examen. Modelo B

Plantilla Respuestas Examen Modelo B

 

EXTREMADURA

Cuestionario de examen

Plantilla de respuestas

 

Normativa: indicación, uso y autorización dispensación medicamentos por los enfermeros

En el BOE de 23 de octubre de 2018 se publica el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Este real decreto entra en vigor el 24 de octubre de 2018.

CATALUÑA: Institut Català de la Salut: Convocatòria Auxiliar Administratiu i Zelador

Es publiquen en el DOGC de 29 d’agost de 2018 les següents convocatòries pel sistema de concurs-oposició:

Les instàncies poden presentar-se fins al dia 18 de setembre de 2018.

Prepara’t amb ADAMS Formació

 

 

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Modificació bases generals (2)

Es publica en el DOGC de 15 de juny de 2018, modificación de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: 170 places Tècnic Especialista Laboratori de Diagnòstic clínic

En el DOGC de 18 de maig de 2018 es publica la convocatòria per proveir 170 places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB. LLIURE-2018).

Instàncies fins al 7 de juny de 2018

Prepara’t amb ADAMS Formació

Disposem d’un curs online i llibre sobre el temari transversal

>> Temari comú ICS

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Cronograma convocatòries OPE 2017

En la Mesa Sectorial de Sanitat, celebrada el 5 de febrer, s’ha informat del cronograma de les convocatòries de la OPE 2017.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS