CATALUNYA: Institut Català de Salut: Propera OPO extraordianria 2017

En la Mesa Sectorial de Sanitat, celebrada el 23 d’octubre de 2017, s’ha informat als sindicats de l’aprovació d’una oferta pública d’ocupació extraordinària amb 9.307 places.

D’aquestes 9.307 places, 8.000 es publicaran abans de finalitzar l’any. Les 1.307 places restants es publicaran entre 2018 i 2019.

Les 8.000 places d’aquesta oferta extraordinària s’acumularan a les 2.400 places ofertades (+Informació).

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Distribució de places per categories

En el DOGC de 9 de octubre de 2015 es publica Acord pel qual s’aprova la distribució per categories de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2015.

CATEGORIA

NRE. PLACES

Facultatiu/va especialista de medicina familiar i comunitaria

44

Facultatiu/va especialista de Pediatria

8

Diplomat/ada sanitari/ària d’Infermeria

136

Auxiliar d’infermeria -TCAI

65

Aux. Administratiu/iva

55

Zelador/a

21

Llevador/a

11

 

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS
>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS
>> Auxiliars Administratius ICS
>> Zeladors ICS

OEP 2016: Tasa de reposición del 100% en Sanidad, pudiendo cubrirse todas las vacantes

jovenes

El Congreso de los Diputados ha recibido a 4 de agosto de 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2016, donde incluye en el artículo 20 la autorización de una Oferta de Empleo Público en todos los sectores.

La Administración Pública con Competencias Sanitarias, al ser uno de los sectores prioritarios, podrá tener una tasa de reposición del 100%.

Cabe señalar que las Comunidades Autónomas, como son las Instituciones Sanitarias de Valencia, este año aprobaron 289 plazas de Enfermería, 86 de Auxiliar de Enfermería y 86 de Celadores, entre otras; o como el Servicio Aragonés de Salud, que se complementa con 117 plazas en Enfermería, 388 plazas en Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 317 de Celador…

Puedes acceder a la siguiente noticia para informarte sobre la autorización de la Administración P¡ública en incluir plazas en todos los sectores.

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Avanç de com es desglossarien les 340 places de l’oferta

l’Institut Català de Salut (ICS) ha informat que el Govern de la Generalitat ha aprovat l’Oferta d’1.230 places per al total de l’Administració Pública, de les quals 340 places corresponen a l’ICS. Ha proposat la següent distribució:

CATEGORIA NRE. PLACES
Metges de Família 44
Infermeria 136
TECAI 65
Aux. Administratiu 55
Zeladors/es 21
Pediatria 8
Llevadores 11

Més informació aquí

Prepara’t amb ADAMS Formació
>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS
>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS
>> Auxiliars Administratius ICS
>> Zeladors ICS

 

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya

En el DOGC de 23 de juliol de 2015, es publica l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, en la qual inclouen 340 places per a personal estatutari. Aquestes 340 places s’aprovaran en una oferta d’ocupació pública del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS
>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS
>> Auxiliars Administratius ICS
>> Zeladors ICS

 

CATALUÑA: Oferta de Empleo Público de 2010 del ICS

Están pendientes de la oferta de ocupación parcial del año 2010, publicada en el DOCG de 05/08/2010:

  • Diplomado/a sanitario/a enfermería ACUT (urgencias): 113 plazas

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=546378&language=es_ES