CATALUNYA: Institut Català de Salut: Data primera prova

Es publica a la web de l’Institut Català de Salut nota informativa per la qual s’informa de la data de realització de la primera prova: diumenge 19 de juny de 2016.

Distribució horària per categoria:

9,00 h. Tècnica especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria

11,45 h. Llevador/a

11,45 h. Auxiliar Administratiu

16,00 h. Facultatiu especialista en medicina familiar i comunitària

16,00 h. Facultatiu especialista en pediatria

16,00 h. Zelador/a

19,00 h. Diplomat/ada sanitària en infermeria

Les adreces dels llocs de realització de la primera prova es publicaran la segona setmana de maig de 2016. Per a les persones aspirants que han optat a fer la prova a la ciutat Barcelona, es publicarà també la distribució per cognoms entre els centres universitaris que s’utilitzaran.

Així mateix, a la segona setmana de maig de 2016 es publicaran els criteris que regiran la realització i valoració de la primera prova prevista a la convocatòria.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS